Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Redukcja kosztów pasteryzacji

Termometr iTHERM® TM411 z czujnikiem QuickSens o najkrótszym czasie reakcji pozwala zaoszczędzić do 48 000 zł rocznie.

Produkt w czasie pasteryzacji jest ogrzewany i utrzymywany przez określony czas w zadanej temperaturze. Odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu spoczywa na czujnikach temperatury, które kontrolują osiągnięcie i utrzymanie temperatury na zadanym poziomie. Długi czas reakcji standardowych termometrów zwiększa zużycie energii cieplnej powodując wzrost kosztów eksploatacji pasteryzatora.

Korzyści

  • Optymalizacja pracy pasteryzatorów z użyciem iTHERM QuickSens® prowadzi do stworzenia szybszej pętli sterowania, wyższej dokładności pomiaru i sterowania

  • Poprawa jakości produktu i zmniejszenie zagrożenia mikrobiologicznego

  • Zmniejszenie zużycia energii na jednostkę produktu poddanego pasteryzacji, dzięki czemu wzrasta efektywność procesu pasteryzacji

Produkty spożywcze poddawane są obróbce termicznej w celu zniszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych. Pasteryzacja prowadzona jest w odpowiednich wymiennikach ciepła. Umożliwiają one wymianę ciepła pomiędzy cieczami o różnych temperaturach. Produkt ogrzewany jest gorącą wodą lub parą, aż osiągnie ustaloną temperaturę. Jest ona utrzymywana przez najkrótszy czas niezbędny do osiągnięcia efektu pasteryzacji. Jakość produktu, jego walory smakowe oraz termin przydatności do spożycia zależą w dużym stopniu od prawidłowego i powtarzalnego pomiaru temperatury, który wykorzystywany jest do sterowania ilością dostarczanej energii.

Efekt pasteryzacji

©Endress+Hauser

Pasteryzacja - zależnie od produktu - odbywa się z zastosowaniem różnych kombinacji temperatury i czasu. Wspólnym mianownikiem jest uzyskanie tego samego efektu, którym jest zabicie drobnoustrojów chorobotwórczych. W przetwórstwie mleka przepisy mówią o kombinacji temperatury 71,7 °C i czasie pasteryzacji 15 sekund dla mleka pasteryzowanego. Mleko UHT produkuje się przy zastosowaniu obróbki cieplnej mleka surowego w temperaturze nie niższej niż 135 °C, przez co najmniej 1 sekundę. Parametry czasu i temperatury mogą przyjmować inne wartości zapewniające taki sam skutek.

Odpowiedź termometru na zmianę temperatury musi być natychmiastowa

Wynika to z bardzo krótkiego czasu pasteryzacji. Wysoka temperatura powoduje starzenie się elementu pomiarowego. Aby temu zapobiec nasze czujniki temperatury poddawane są fabrycznie procesowi starzenia termicznego. Dzięki temu uzyskują wysoką stabilność długoterminową.

Czas t90 informuje, po jakim czasie czujnik wskaże 90% wartości skoku temperatury. T90 dla termometrów rezystancyjnych o średnicy wkładu 6mm wynosi od 10 s (bez osłony) do 55 s ( z osłoną). Regulacja procesu pasteryzacji w oparciu o odczyty z czujników powoduje większe zużycie energii, pogorszenie walorów smakowych i jakościowych produktu oraz wolniejszy przebieg procesu.

Szybko, szybciej, QuickSens!

Czujniki temperatury iTHERM® QuickSens produkcji Endress+Hauser charakteryzują się najkrótszym czasem odpowiedzi. Czas reakcji t90 wynosi zaledwie 0.75 (bez osłony) lub 3 s (z osłoną). Badania wykonano wg wymagań normy PN-EN 60751 w wodzie o prędkości v=0,4 m/s i ΔT=10°C. Konstrukcja czujnika QuickSens umożliwia znacznie wymianę ciepła pomiędzy czujnikiem a otoczeniem, dzięki czemu minimalną wymaganą głębokość zanurzenia zredukowano do 35mm. Połączenie tych cech oraz dostępność trójników i kolanek o średnicy DN10 umożliwia stosowanie termometru iTHERM® TM411 na rurociągach o niewielkich średnicach przy zachowaniu prawidłowego pomiaru.

Dokładność czujników większa o 50%

Endress+Hauser oferuje czujniki temperatury o klasie dokładności A jako standardowe rozwiązanie. Czujniki takie mają o 50% większą dokładność niż podstawowa klasa dokładności B. Czujniki w technice QuickSens stosowane są w modułowych termometrach iTHERM® TM411 lub jako wymienny wkład pomiarowy iTHERM® TS111. Termometr TM411 oferuje dodatkowo złącze QuickNeck umożliwiające rozłączenie osłony i głowicy z wkładem bez użycia narzędzi. Dzięki temu można wykonać wzorcowanie czujnika bez przerywania procesu i rozszczelniania instalacji. Wystarczy chwycić głowicę i przekręcić o 90°, aby rozłączyć połączenie iTHERM® QuickNeck.