Jak uniknąć problemów z pomiarami różnicy ciśnień?

Technicy utrzymania ruchu odpowiedzialni za obsługę punktów pomiaru różnicy ciśnień ciągle stykają się z kilkoma problemami.

„Zapowietrzone rurki impulsowe to jeden z najczęstszych problemów z tymi urządzeniami. Obecność gazu w rurkach impulsowych powoduje niestabilność zera. " Łatwo to zrozumieć jednak bardzo często nie łatwo jest odpowietrzyć rurki impulsowe i rozwiązać problem.

„Montaż przetwornika różnicy ciśnień czasami sprawia więcej problemów niż można się spodziewać. Jeżeli rurki impulsowe zostały zamontowane przez montera rur bez uwzględnienia orientacji czujnika różnicy ciśnień, to dopasowanie przetwornika może okazać się niemożliwe bez zmiany ułożenia rurek impulsowych. Zamiana rurek może okazać się prawdziwym koszmarem.”

Korzyści

  • Optymalizacja kosztów utrzymania punktu pomiarowego.

    Cerabar M może być używany do pomiarów ciśnienia względnego i absolutnego, Deltabar M do pomiarów różnicy ciśnień. Oba urządzenia posiadają taką samą wkładkę elektroniki co pozwala zredukować liczbę części zamiennych.

  • Stosując Cerabar M oszczędzamy do 30% kosztów punktu pomiarowego w porównaniu z przetwornikiem różnicy ciśnień.

  • Minimalizacja liczby pomyłek.

    Deltabar M można zamówić z fabryczną kalibracją i konfiguracją dla pomiarów ciśnienia, poziomu, przepływu. Jeżeli użyjemy formularza „konfiguracji zgodnej ze specyfikacją klienta”, załączony jest na końcu karty katalogowej, to można być pewnym, że wszystkie potrzebne informacje zostały zebrane.

  • Rozwiązanie atrakcyjne cenowo.

    Deltabar M sprawdza się w wielu aplikacjach, gdzie dokładność laboratoryjna i funkcjonalność przetwornika Deltabar S nie jest potrzebna. Technicy, którzy wymieniali stary przetwornik na nowy Deltabar M potwierdzili, że było to naprawdę łatwe i szybkie zadanie do wykonania.

Jak uniknąć najczęstszych problemów z pomiarami różnicy ciśnień?

Zawory odpowietrzające pozwalające na szybkie usunięcie pęcherzyków powietrza

„Niestabilny pomiar zwykle spowodowany jest obecnością pęcherzyków powietrza w instalacji. Pęcherzyki powinny być usunięte za pomocą zaworów odpowietrzających na kołnierzach bocznych przetwornika.

Deltabar M niezależnie od pozycji montażowej przetwornika (pionowe lub poziome rurki impulsowe) dostępny jest odpowiedni układ odpowietrzający. Jeden lub dwa zawory odpowietrzające pozwalają w łatwy sposób usunąć powietrze z rurek impulsowych i przetwornika.”

Wskazówka: Ten system pozwala również na usunięcie kondensatu z rurek impulsowych wypełnionych powietrzem lub gazem.

Łatwa zamiana stron wysokiego i niskiego ciśnienia

„Kiedy przybyłem na miejsce instalacji przetwornika różnicy ciśnień chciałem zamontować i uruchomić urządzenie. Rurki impulsowe zostały, źle podłączone: strona wysokiego ciśnienia (+) przetwornika została połączona z rurką impulsową niskiego ciśnienia i odwrotnie. W przeszłości musiałem odłączyć i zamontować ponownie rurki impulsowe – to był koszmar, szczególnie gdy rurki zostały już zaizolowane i zamontowane zostało ich ogrzewanie.

Dzięki Deltabar M nie potrzeba żadnych prac mechanicznych. Wkładka elektroniki wyposażona jest przełącznik typu DIP, który pozwala na łatwą zamianę stron wysokiego i niskiego ciśnienia w przetworniku.

©Endress+Hauser

Wydajna kalibracja

„Po zamontowaniu przetwornika na zbiorniku należy sprawdzić jego kalibrację. Jeżeli zbiornik jest już użytkowany, to trzeba poczekać do czasu, aż będzie pełny, aby wykonać kalibrację na mokro.

Dziś dzięki Deltabar M jeżeli zbiornik posiada liniową charakterystykę nie muszę czekać do czasu jego napełnienia. Mogę wykonać kalibrację nawet podczas procesu produkcji. Właściwie mogę wykonać kalibrację na mokro przy częściowo wypełnionym zbiorniku np. 20% i 25%.

Dla zbiorników o innych kształtach mogę wykonać linearyzację zbiornika bezpośrednio w przetworniku różnicy ciśnień Deltabar M.”

©Endress+Hauser

Sprawdzenie pętli pomiarowej dzięki pinom testowym oraz symulacji wyjścia

„Muszę sprawdzić czy przetwornik różnicy ciśnień jest prawidłowo podłączony w pętli prądowej 4...20 mA do sterownika PLC lub systemu DCS oraz czy kalibracja toru pomiarowego jest prawidłowa. Jako pierwsze sprawdzam podłączenie przewodów a następnie sprawdzam czy skalowanie sygnału w systemie zostało poprawnie skonfigurowane.

Stosując Deltabar M, mogę sprawdzić wyjście prądowe 4...20 mA przetwornika bez rozłączania pętli pomiarowej dzięki pinom testowym na wkładce elektroniki. Wyjście prądowe przetwornika można przełączyć w tryb symulacji co pozwala sprawdzić przewody i ich podłączenie oraz wejście przetwornika PLC lub systemu DCS.”

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser