Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Wymagasz wiarygodnej informacji o napełnieniu wodą walczaka?

Oferujemy Ci mniej kosztownych postojów dzięki lepszym rozwiązaniom pomiarowym

Jeżeli poziom w walczaku kotła jest zbyt niski, to przegrzanie wodnych ekranów rurowych nad paleniskiem może spowodować wypadek. Jeżeli poziom jest zbyt wysoki, to zbyt duża ilość wody w parze zasilającej turbinę może spowodować jej uszkodzenie. Kontrola poziomu wody wymaga więc godnej zaufania techniki. Pomiar musi być rzetelny, dokładny i powtarzalny, a jego wyniki muszą trafić do systemu sterowania i blokad.

Korzyści

  • Certyfikat umożliwia prowadzenie kotła parowego przez 72 godziny bez ciągłej kontroli operatora.

  • Z tego certyfikatu korzystać można we wszystkich państwach członkowskich UE w celu zapewnienia zgodności zabezpieczenia z dyrektywą PED, pod warunkiem, że uzupełnione zostanie elementem wykonawczym (np. stycznikiem, zaworem bezpieczeństwa).

Pomiar różnicy ciśnień może sprawiać trudności

Personel zakładu dobrze zna przetworniki różnicy ciśnień, ponieważ mają one długą tradycję. Jednak mają też swoje ograniczenia. Wyniki pracy tradycyjnego przetwornika różnicy ciśnień mogą być niedokładne, przede wszystkim z powodu zmian ciśnienia statycznego oraz gęstości wody w każdym przyłączu pomiarowym, a także w parze i wodzie wewnątrz walczaka. Woda pod wysokim ciśnieniem ulega zmianom gęstości niezależnym od tych, spowodowanych przez zmiany temperatury.

Wyższa dostępność dzięki innowacyjnej alternatywie

©Endress+Hauser

Z tego względu oferujemy innowacyjne radary falowodowe (seria Levelflex). Przetworniki te zapewniają wysoką dostępność obiektu dzięki możliwości wykrywania poziomu, nawet w trudnych warunkach. Nasi klienci z branży procesowej doceniają to rozwiązanie ze względu na:

  • Kompaktową budowę

  • Łatwy montaż i rozruch

  • Wiarygodność pomiaru i wyższą wydajność

  • Zwiększone bezpieczeństwo

  • Krótki czas reakcji

  • Usprawnioną kontrolę, analizę i komunikację.

To nie tylko przetwornik, lecz kompletne rozwiązanie

Co więcej, serię Levelflex oferujemy jako kompletne rozwiązanie o wysokiej jakości, redukujące o ok. 25% koszty projektowania nowego lub modernizacji istniejącego obiektu. Radar falowodowy Levelflex można fabrycznie zabudować w naczyniu pomiarowym i uruchomić po dostarczeniu, co pozwala na minimalizację kosztów. Urządzenie nie wymaga praktycznie żadnej konserwacji, ponieważ nie ma ruchomych części mechanicznych. W rezultacie przestoje obiektu zostają zminimalizowane.

Dostępne certyfikaty: EN12952-11:2007 i EN12953-9:2007

Radary Levelflex posiadają certyfikację TÜV na zgodność z normami EN 12952 oraz EN 12953. Oznacza to, że wykonawca kotłów parowych może zainstalować radar Levelflex w układzie redundantnym (1oo2 lub 2oo3), jako zabezpieczenie przed zbyt niskim (LWL) lub zbyt wysokim poziomem wody (HWL), wraz z uniwersalnym przetwornikiem sygnałów z funkcją sterowania RMA42 lub sterownikiem PLC.

Do pobrania