Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiar energii jest bardzo łatwy

Komputerowe przeliczniki EngyCal RH33 i RS33

Monitorowanie zużycia energii jest obecnie bardzo popularnym tematem. W wielu gałęziach przemysłu dokonuje się pomiarów ilości energii cieplnej w wodzie i parze wodnej. Mimo, że brzmi to właściwie prosto, diabeł tkwi tu zgodnie z powiedzeniem w szczegółach. Prawidłowo zainstalowany pomiar strumienia pary ma w praktyce dokładność ok. 2% wartości mierzonej. Pomiary ilościowe strumienia ciepła w wodzie mogą osiągnąć przy optymalnej instalacji i w zależności od różnic temperatury dokładność 1% wartości mierzonej. Powstaje pytanie, która zasada pomiaru niesie ze sobą największe zagrożenie dla dokładności?

Pomiar pary z minimalnym błędem

Znaczący błąd pomiarowy pochodzi z pomiaru przepływu. Do dokładnych pomiarów przepływu pary poleca się przepływomierze wirowe. Powszechne są jednak kryzowe pomiary przepływu. Należy jednak tutaj uważać: jeśli obliczenia przepływu realizuje się poprzez pierwiastkowanie sygnału ciśnienia różnicowego, pomiar taki posiada swoją dokładność tylko w punkcie obliczeniowym kryzy. Nawet przy niewielkich wahaniach temperatury i ciśnienia mogą tu wystąpić błędy do 10%.
W takim wypadku rozsądnie jest zastosować przeliczniki komputerowe, które wykonują obliczenia przepływu w oparciu o ciśnienie różnicowe oraz aktualne wartości temperatury i ciśnienia.

Wtedy punkt obliczeniowy skorygowany jest do rzeczywistych warunków procesowych a dokładność pozostaje na poziomie < 1% wartości mierzonej. Zastosowanie pomiarów ciśnienia i temperatury jest zawsze sensowne, również przy nasyconej parze wodnej. Jeśli para zmienia się w parę mokrą, może to skutkować błędem do 80%. Komputerowe przeliczniki energii, jak np. EngyCal RS33, zgłaszają takie zdarzenie i potrafią rejestrować ilości ciepłą niespełniające parametrów w oddzielnym liczniku. Poza tym nie tylko dokładnie obliczają, ale również chronią instalację przed uderzeniami hydraulicznymi.

Parowanie czujników jest w stanie sprostać zmianom temperatury

©Endress+Hauser

W przypadku wody i innych cieczy różnica temperatury jest decydująca. Podczas ogrzewania, przy którym różnica temperatury dopływu i odpływu jest najczęściej duża, błąd jest względnie niewielki, ale eksploduje przy pomiarach chłodu o niewielkiej różnicy temperatury, jeśli nie przeprowadzono parowania czujników. Elektroniczne parowanie czujników umożliwia redukcję błędu całkowitego. Po raz pierwszy na świecie wprowadzono to w licznikach energii EngyCal poprzez współczynniki równania Callendar Van Dusen.

Jaka zmiana ma największy wpływ na pomiar energii?

Endress+Hauser oferuje bezpłatne narzędzie online Applicator Sizing Energy, które pozwala ustalić, co można zrobić w danym procesie w odniesieniu do pomiaru energii i jak zmienia się dokładność pomiaru przy zastosowaniu różnych metod.
Applicator szybko pokazuje przykładowo to, że można poprawić dokładność pomiaru pary, jeśli zamiast przetwornika ciśnienia o dokładności 0,5% użyty zostanie przetwornik z dokładnością 0,08%. Dokładność zmienia się z 3,19% na 1,17% przy optymalnej instalacji. Liczby pomagają szybko zadecydować, jakie zmiany będą miały największy wpływ na pomiar energii cieplnej.

Komputerowe przeliczniki EngyCal RH33 i RS33 ©Endress+Hauser
 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia