Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Proservo - przetworniki poziomu z pływakiem i sterowaniem nadążnym

Pomiary rozliczeniowe w zbiornikach wymagających kontroli GUM/OUM.

Inteligentne przetworniki poziomu cieczy z rodziny Proservo NMS53x z czujnikiem pływakowym i sterowaniem nadążnym są przeznaczone do rozliczeniowych pomiarów poziomu, objętości i masy:
- węglowodorów lekkich, paliw (ON, Pb95, Jet),
- alkoholi, bioetanolu oraz gazów skroplonych (m.in. LPG, LNG, pentan, cykloizopentan, butylen, ksylen, propylen, ciekły amoniak itd.).
Posiadają zatwierdzenie typu Nederlands Meetinstituut (NMi), Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) oraz aprobatę Głównego Urzędu Miar.

Korzyści

 • pełna obsługa lokalna za pomocą panelu operatorsko-odczytowego „Touch-Control” bez konieczności otwierania obudowy lub stosowania osobnego programatora ręcznego

 • pełna obsługa zdalna z nastawni za pomocą oprogramowania diagnostycznego FieldCare

 • wielofunkcyjność - pomiar poziomu, detekcja rozdziału faz cieczy, pomiar punktowy gęstości, profilowanie gęstości w 16 punktach, detekcja dna zbiornika, pomiar ilości wody dennej

 • zbieranie danych z wszystkich czujników, pracujących na zbiorniku i przesyłanie ich do systemu nadrzędnego za pomocą protokołu cyfrowego

 • zatwierdzenie typu i świadectwo weryfikacji metrologicznej PTB/NMi według EA-4/02 i zgodni z ISO 17025, wymagane dla zbiorników pomiarowych podlegających kontroli metrologicznej GUM/OUM

 • proservo NMS53x znajduje zastosowanie głównie w branżach paliwowo-gazowej oraz chemicznej, w których produkty gotowe, gromadzone w zbiornikach magazynowych, podlegających kontroli metrologicznej i nadzorowi urzędu celnego.

 • używane najczęściej w zbiornikach kulistych lub w leżących cylindrycznych, w których znajdują się rury wgłębne

 • bardzo dobrze sprawdza się w zbiornikach stojących z wewnętrznym lub zewnętrznym dachem pływającym dzięki zabudowanie w prowadnicy dachu bez konieczności zmian w konstrukcji zbiornika

 • w przypadku zbiorników ciśnieniowych, Endress+Hauser zaleca montaż Proservo na zaworze odcinającym, aby możliwa była rewizja przetwornika w dowolnym momencie bez konieczności rozszczelniania zbiornika. W Polsce Proservo są używane m.in. w ZCH Police, w SYNTHOS DWORY sp. z o.o., w kopalniach ropy i gazu PGNiG itd.

Skuteczne i wiarygodne dokonanie pomiaru m.in. w zbiornikach ciśnieniowych jest możliwe dzięki niewrażliwości Proservo na prężność par strefy lotnej w zbiorniku, która uniemożliwia dokładne i powtarzalne pomiary za pomocą bezkontaktowych przetworników radarowych (min. dla LPG). Proservo posiada unikatową, zwartą, lekką i najbardziej kompaktową budowę, jaką kiedykolwiek uzyskano w zakresie konstrukcji przyrządów ze sterowaniem nadążnym.

Proservo umożliwia bardzo dokładne monitorowanie zawartości zbiornika dzięki funkcji automatycznej kontroli powtarzalności pomiaru poziomu w celu potwierdzenia jego dokładności.

©Endress+Hauser

Rozwiązanie to jest gwarancją spełnienia surowych wymagań składów podatkowych i terminali zbiornikowych, zapewnia optymalizację kosztów, kontrolę strat i bezpieczną eksploatację. Wejścia i wyjścia sygnałowe:

 • wyjścia analogowe 4...20 mA

 • sygnalizacja progowych wartości temperatury lub poziomu napełnienia zbiornika

 • zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika

 • wejście do zdalnego sterowania pomiarem (wydawanie komend m.in. „podnieś pływak”, „określ profil gęstości”, „określ strefę rozdziału faz cieczy” itd.)

 • komunikacja obiektowa:

  - Sakura V1

  - EIA-485 ModbusTM RTU

  - Enraf BPM

  - HART®

  - Varec Mark Space

  - Whessoematic WM550

Oprogramowanie przetwornika Proservo posiada unikatową funkcję Proactive Safety zaawansowanej diagnostyki przyrządu i zabezpieczenia zbiornika pomiarowego przed przelaniem, której zadaniem są:

 • sygnalizacja nieprawidłowej pracy przyrządu (m.in. zerwanie linki pomiarowej, przeciążenie pływaka, awaria układu określania pozycji bębna i momentu obrotowego) z wymaganym potwierdzeniem przyjęcia tego komunikatu przez operatora

 • natychmiastowe ustawienie wartości mierzonej poziomu na maksymalną lub inną określoną przez operatora, powiadamianie sterowni sygnałem cyfrowym i prądowym oraz komunikat lokalny na wyświetlaczu

Zasada działania

©Endress+Hauser

W czasie opuszczania czujnika, po zetknięciu z cieczą jego ciężar zmniejsza się ze względu na siłę wyporu. Moment obrotowy bębna ze sprzężeniem magnetycznym ulega zmianie. Sygnał proporcjonalny do pozycji czujnika jest przesyłany do układu sterowania napędem bębna. Gdy poziom cieczy zmienia się, pozycja pływaka jest regulowana. Poziom cieczy jest wyznaczany z dokładnością ±0,7 mm na podstawie analizy ruchu obrotowego bębna. Pomiar pozycji bębna jest realizowany przez przetwornik współpracujący z enkoderem optycznym. Pozycja ta jest przetwarzana na wskazanie m.in. poziomu cieczy i przesyłana przez cyfrowy interfejs komunikacji do sterowni.

proservo nms5 ©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Proservo zabudowane wraz z przetwornikiem temperatury w jednym króćcu zbiornika z olejem napędowym ©Endress+Hauser

Proservo zabudowane wraz z przetwornikiem temperatury w jednym króćcu zbiornika z olejem napędowym

©Endress+Hauser