Cerabar S / Deltabar S

Pomiary ciśnienia, różnicy ciśnień oraz przepływu cieczy, pary i gazów. Hydrostatyczne pomiary poziomu

- Cerabar S: inteligentne przetworniki ciśnienia
- Deltabar S: inteligentne przetworniki różnicy ciśnień
- Przyrządy do zastosowań w kluczowych punktach pomiarowych, w których wymagane jest wysokie bezpieczeństwo funkcjonalne oraz dokładność, stabilność i powtarzalność pomiaru.

Korzyści

  • Praca w obwodach zabezpieczeniowych SIS o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3 wg EN-PN 61508/11-1 TÜV SÜD

  • Olej niskotemperaturowy, wypeniajcy oddzielacz czujnika piezorezystancyjnego (zakres -70...180 °C)

  • Olej wysokotemperaturowy, wypełniający oddzielacz czujnika piezorezystancyjnego (zakres -10...400 °C)

  • Wersja rozdzielna z kablem o długości 2,5 lub 10 m.

Zastosowanie

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
  • Pomiary ciśnienia absolutnego i względnego cieczy, pary i gazów

  • Pomiary poziomu, objętości, gęstości lub masy cieczy

  • Pomiary przepływu cieczy, pary i gazów z wykorzystaniem elementów spiętrzających.