Różne urządzenia w instalacji? Proste uruchomienie dzięki interfejsowi HMI

Ustandaryzowany interfejs użytkownika Human-Machine Interface (HMI) ułatwia przeprowadzenie tego zadania

Endress+Hauser opracował filozofię obsługi opartej na zadaniach. Niezależnie od technologii pomiarowej wygląd i obsługa urządzeń są takie same. Wszystkie nasze urządzenia są zgodne z założeniami tej filozofii, która dotyczy narzędzi i obsługi urządzeń — niezależnie od tego, czy jest ona przeprowadzana lokalnie czy za pomocą narzędzi obsługowych.

Prostota + bezpieczeństwo + niezawodność

Wybór języka, ustawienia wyświetlania i zadania związane z obsługą dostępne są w menu „Display/Operation” (Wyświetlacz/obsługa), do którego dostęp mają użytkownicy korzystający z danych. Urządzenia oferują przegląd parametrów, np. menu „Diagnostics” (Diagnostyka) dla personelu konserwacyjnego. Dzięki temu masz pewność, że dokładnie wykonasz zadanie, nie zmieniając żadnych innych ustawień. Ograniczenie dostępu do menu w zależności od uprawnień użytkownika i zintegrowany system pomocy zwiększają bezpieczeństwo obsługi.

Przejrzyste dane diagnostyczne i informacje na temat konserwacji

Wbudowane oprogramowanie obejmuje funkcję diagnostyki urządzenia i procesu oraz posiada ikony i komunikaty tekstowe. Zgodnie z normą Namur NE 107 sygnalizują: wykrywanie pustego czujnika, niejednorodnej cieczy, wytarcia powierzchni, korozji lub nagromadzenia osadów itp. Urządzenie wskazuje możliwe działania, a jasne i przejrzyste komunikaty pozwalają szybko i bezpiecznie przeprowadzić prace serwisowe.

Optymalna dostępność danych

Przeprowadź diagnostykę w oparciu o rzeczywiste dane, które są przechowywane w dzienniku zdarzeń w pamięci HistoROM. Umożliwia ona automatyczne przenoszenie danych po wymianie modułu. Natomiast funkcja analizy trendów skraca czas wymagany na przeprowadzenie optymalizacji procesów.

Więcej informacji na temat interfejsu HMI opartego na zadaniach

Niezawodny przewodnik do podstawowej, szybkiej konfiguracji ©Endress+Hauser