Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Usprawnienie procesu ładowania paliwa bunkrowego na statek

Certyfikowane rozwiązania gwarantujące optymalne zarządzanie paliwem i obniżenie kosztów podczas ładowania paliwa

Zapewnienie odpowiedniego zarządzania paliwem i maksymalnej transparentności podczas ładowania paliwa bunkrowego jest niemałym wyzwaniem codziennej działalności. Ponieważ koszty paliwa mogą stanowić nawet do 60% kosztów utrzymania statku, uzyskanie większej kontroli nad wydajnością kosztową statku jest bardzo istotne. Zapewniamy innowacyjne rozwiązania dla przemysłu morskiego, które mogą w tym pomóc. Nawet nieznaczne obniżenie kosztów przekłada się na duże oszczędności.

Korzyści

  • Wyższa wydajność i ochrona środowiska dzięki bezpośrednim i szybkim pomiarom masowego natężenia przepływu bez potrzeby konwersji objętości dzięki zasadzie pomiaru przepływu Coriolisa

  • Maksymalna dokładność pomiaru nawet w przypadku bardzo lepkich i napowietrzonych cieczy za pomocą przepływomierza Coriolisa Promass

  • Wysoki poziom transparentności podczas ładowania paliwa bunkrowego dzięki ciągłemu i jednoczesnemu monitorowaniu parametrów procesu, takich jak: masowe natężenie przepływu (dwukierunkowe), ilość paliwa bunkrowego, wskaźnik gęstości, ciśnienia, temperatury i powietrza

  • Mniej sporów dotyczących ładowania paliwa bunkrowego, czyli mniej rozbieżności pomiędzy wartościami na rachunku a ilością dostarczonego paliwa bunkrowego dzięki transparentnej dokumentacji dotyczącej nieregularności spowodowanych m.in. nadmiernym opróżnieniem zbiornika lub efektem spieniania

  • Niezawodność pomiaru — wszystkie systemy są zaplombowane przez niezależne agencje, a system jest certyfikowany na zgodność z normą MID (MI-005) i dopuszczony do stosowania do celów handlowych przez władze portów morskich w Singapurze

Maksymalna wydajność w celu zapewnienia ekonomicznego wykorzystania paliwa

Przepływomierz Coriolisa Promass C do pomiaru masowego natężenia przepływu, odpowiedni do wszystkich rodzajów paliwa, mierzy poziom paliwa i przedstawia wyniki pomiaru z niespotykaną dokładnością. Nasz niezawodny system do pomiaru poboru paliwa umożliwia pomiar różnych rodzajów paliwa bez konieczności ponownej regulacji. Przy wykorzystaniu informacji o innych parametrach istotnych dla statku (prędkość, siła wiatru, fale itd.) można określić optymalny stan roboczy statku w celu zapewnienia maksymalnej wydajności.

Maksymalna transparentność gwarantuje niezawodność podczas ładowania

Jak wiadomo, tradycyjne pomiary ilościowe za pomocą rozwiązań do badania poziomu cieczy w zbiorniku wiążą się z dużą niepewnością, np. ze względu na podatne na błędy przeliczanie objętości na masę, a także na pomijaną zawartość powietrza wynikającą z opróżniania zbiornika oraz efektu spieniania. Bardzo często prowadzi to do nieprawidłowych rozliczeń i niepotrzebnych sporów pomiędzy dostawcą i odbiorcą paliwa. Aby sprostać tym wyzwaniom, nasi inżynierowie opracowali zaawansowany i niezawodny system do pomiaru paliwa bunkrowego.

Dowiedz się więcej o transparentnym i dokładnym procesie ładowania paliwa

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie internetowej: Systemy do pomiaru paliwa bunkrowego .

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach SMM w Hamburgu

©SMM

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach SMM w Hamburgu — klienci będą mogli porozmawiać z naszymi specjalistami o swoich potrzebach i poznać dostępne rozwiązania. Do zobaczenia na targach!
9–12 września 2014 r.
Hala B6/stoisko B6.330

Targi SMM w Hamburgu

Systemy do pomiaru paliwa bunkrowego zapewniające maksymalną transparentność i niezawodność dzięki certyfikowanym rozwiązaniom. ©iShutterstock

Maksymalna transparentność i niezawodność podczas procesu ładowania paliwa bunkrowego

Plombowanie przepływomierza Promass w systemie do pomiaru paliwa bunkrowego ©Endress+Hauser

Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki systemowi pomiarowemu certyfikowanemu na zgodność z normą MID (MI-005) i dopuszczonemu do stosowania do celów handlowych przez władze portów morskich w Singapurze.

Przepływomierz Coriolisa Proline Promass 83X ©Endress+Hauser

Odporność na drgania i największa pojemność dzięki zbalansowanemu, czteroprzewodowemu systemowi pomiarowemu przepływomierza Promass 83 Coriolisa Proline X

Dokładne ładowanie paliwa bunkrowego ©Endress+Hauser

Proces ładowania paliwa bunkrowego

System do pomiaru paliwa bunkrowego zainstalowany na barce ©Endress+Hauser

Wykrywanie korków powietrznych i efektu spieniania występujących podczas opróżniania zbiorników

Memograph Zaawansowana stacja graficznej rejestracji danych pomiarowych M RSG40 ©Endress+Hauser

W pełni elektroniczna rejestracja, wizualizacja i monitorowanie wartości procesowych dzięki zaawansowanej stacji graficznej rejestracji danych pomiarowych Memograph M RSG40 .