Zmiany w Radzie Nadzorczej Endress+Hauser

Georg Bretthauer po 13 latach przechodzi na emeryturę - Walne Zgromadzenie wybiera Hansa Jakoba Rotha jako jego następcę

Zmiana ma miejsce w Radzie Nadzorczej Grupy Endress+Hauser. Profesor dr Georg Bretthauer opuścił firmę po 13 latach. Dr Hans Jakob Roth zasiądzie na jego stanowisku jako członek Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Georg Bretthauer był członkiem Rady Nadzorczej od jej utworzenia w 2002 roku "Pragniemy podziękować panu Bretthauer za jego cenny wkład w pracę naszej firmy, zwłaszcza w dziedzinie technologii", powiedział Klaus Endress. Georg Bretthauer (68 l.), który ukończył studia doktoranckie w dziedzinie inżynierii, stał na czele wydziału Automatyki Stosowanej i Inżynierii IT oraz Instytutu Technologii w Karlsruhe (Niemcy).

Walne Zgromadzenie Endress+Hauser AG 4 maja 2015 wybrało Hansa Jakoba Rotha jako następcę. Jest on doktorem historii ekonomii o długiej karierze w szwajcarskiej służbie zagranicznej, jako konsul generalny w Szanghaju i Hong Kongu. Hans Jakob Roth wzmocni Radę Nadzorczą Endress+Hauser na początku w 2016 roku "Cieszymy się, wiedząc jak cenny wkład wniesie Hans Jakob Roth", powiedział Klaus Endress.

Rada Nadzorcza Grupy Endress+Hauser uzupełnia pracę Zarządu w sposób konstruktywny i krytyczny.

Działa jednocześnie jako organ nadzoru i doradztwa.

Rada Nadzorcza uzupełnia pracę Zarządu ©Endress+Hauser

Z lewej: Dr Heiner Zehntner (Sekretarz), Fernando Fuenzalida, Dr Klaus Eisele, Klaus Endress (Przewodniczący), Thomas Kraus, Antonietta Pedrazetti i Hans-Peter Endress.

Kontakt