Grupa Endress+Hauser zanotowała znaczący wzrost

Wartość sprzedaży osiągnęła niemal 2,5 mld euro

Grupa Endress+Hauser odnotowała w 2018 roku silny wzrost we wszystkich regionach, branżach przemysłu oraz posiadanych grupach produktów. Impulsem do wzrostu były postępująca digitalizacja przemysłu oraz rozwój rynków międzynarodowych. Grupa powiększyła sprzedaż i zysk, inwestując w nowe technologie, a także tworząc nowe miejsca pracy na całym świecie.

„Rok 2018 był bardzo dobrym rokiem dla Endress+Hauser” – mówił dyrektor generalny Matthias Altendorf na dorocznej konferencji Grupy w Bazylei. Pomimo wielu przeciwności spowodowanych silnymi wahaniami kursów walut, Grupa zwiększyła sprzedaż netto o 9,5 proc. do 2,455 mld euro. Wyrażona w lokalnych walutach sprzedaż wzrosła o 12,7 procent.

Stany Zjednoczone na pierwszej pozycji

Pozycja firmy umocniła się dzięki silnej gospodarce w sektorze automatyki przemysłowej. Utrzymujący się wysoki popyt ze strony konsumentów, a także rosnące ceny ropy i surowców, przyczyniły się do trwałego wzrostu. Po latach powściągliwej aktywności inwestycyjnej powróciły projekty o znaczeniu strategicznym. Według dyrektora finansowego dr Luca Schultheissa wyniki Endress+Hauser „przekroczyły średnią branżową”.

Endress+Hauser poczynił znaczne postępy w Europie. Biznes rozwijał się dynamicznie w Afryce i na Bliskim Wschodzie, a także w regionie Azji i Pacyfiku. Największy wzrost odnotowano w obu Amerykach. „Po 65 latach Stany Zjednoczone stały się naszym największym rynkiem zbytu, zastępując Niemcy” – powiedział Matthias Altendorf. Chiny również rosły w dwucyfrowym tempie. „Jeśli ten trend się utrzyma, Chiny mogą wkrótce zająć pierwsze miejsce” – dodał dyrektor generalny.

Zysk rośnie gwałtownie

Wahania kursów walut nie tylko spowolniły wzrost sprzedaży, ale także ograniczały poziom kosztów, pomimo znacznego wzrostu kosztów zakupu materiałów. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 31,4 proc. do 330,6 mln euro. Mimo że w 2018 r. nie rozpoznano żadnego jednorazowego dochodu, w przeciwieństwie do roku poprzedniego, zysk przed opodatkowaniem (EBT) wzrósł o 14,6% do 315,7 mln euro. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) wzrósł o 0,6 pkt. do 12,9%.

Zysk netto wzrósł o 11,2 procent do 232,5 miliona euro, co odzwierciedla efektywną stawkę podatku w wysokości 26,4 procent, która wzrosła w stosunku do poprzedniego roku z powodu zmiany w strukturze zysku. Wskaźnik kapitału własnego osiągnął 71 procent, co stanowi wzrost o 0,8 pkt. Grupa nie posiada istotnych zobowiązań bankowych.

Innowacje gotowe na erę cyfrową

Rozwój Endress+Hauser napędzały innowacje. W zeszłym roku firma wprowadziła na rynek 54 nowe produkty, a koszty poniesione na badania i rozwój wzrosły do 184,2 mln euro, co stanowiło 7,5 procent sprzedaży. W 2018 r. firma złożyła 287 wniosków patentowych. Pod koniec roku posiadała niemal 7 800 patentów i innych praw własności intelektualnej.

Około jedna trzecia nowych patentów dotyczyła IIoT, komunikacji cyfrowej, diagnostyki i elektroniki. „Digitalizacja przenika przez wszystkie obszary” – podkreślał Matthias Altendorf. Oprócz 1 000 deweloperów działających w centrach kompetencji Grupy, prace nad produktami, rozwiązaniami i usługami dostosowanymi do ery cyfrowej trwają również w start-upach założonych przez Grupę. Ponadto Endress+Hauser ściśle współpracuje z partnerami, liderami w swoich branżach, jak np. firma SAP, dostarczająca oprogramowanie.

Kolejnym motorem wzrostu były osiągnięcia w dziedzinie analityki procesowej. „Sytuacja na rynku analizatorów optycznych przedstawia się nadzwyczaj dobrze” – powiedział Matthias Altendorf. Firma założyła europejskie centrum rozwojowe zaawansowanych rozwiązań analitycznych w Lyonie we Francji. W Europie rośnie sieć doradców technicznych specjalizujących się w tego typu rozwiązaniach.

Setki nowych miejsc pracy

Intensywny rozwój znalazł odzwierciedlenie również w tworzeniu nowych miejsc pracy. Pod koniec 2018 r. Endress+Hauser zatrudniał 13 928 pracowników na całym świecie, co oznacza wzrost o 629 miejsc pracy w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększenie zatrudnienia było szczególnie widoczne w obszarze produkcji, a także w jednostkach serwisowych. Firma stworzyła 200 nowych miejsc pracy w samym regionie Bazylei.

Endress+Hauser zainwestował prawie 750 milionów euro w ciągu pięciu lat, „wszystko to firma sfinansowała ze środków własnych”, jak wskazał dyrektor finansowy Luc Schultheiss. W 2018 r. 158,6 mln euro zostało wydane na budowę budynków, urządzenia oraz infrastrukturę IT. Dwa największe projekty dotyczą rozbudowy zakładów w Reinach w Szwajcarii oraz w Maulburgu w Niemczech. Grupa realizuje również duży projekt w USA, który połączy organizację sprzedaży, serwisu i wsparcia w regionie Gulf w Houston w Teksasie.

Najważniejszy ranking zrównoważonego rozwoju

„Dla nas jako firmy rodzinnej zrównoważony rozwój jest bardzo ważny” – podkreślał Matthias Altendorf. Jednym ze wskaźników strategicznych jest wynik badania EcoVadis, które ocenia firmy pod kątem zrównoważonego rozwoju. W 2018 r. pozycja Endress+Hauser nadal się umacniała. Firma uzyskała 68 z możliwych 100 punktów, znajdując się wśród 5 procent najlepszych przedsiębiorstw w swojej kategorii. Endress+Hauser planuje wykorzystać platformę EcoVadis również do oceny własnych dostawców.

„Uważamy, że dla przyszłości Endress-Hauser ważne jest, aby członkowie rodziny pracowali w firmie” – podkreślał Klaus Endress, przewodniczący rady nadzorczej. „To wzmacnia więzi między rodziną a firmą”. W związku z tym podjęto decyzję, aby umożliwić członkom rodziny pracę na wszystkich poziomach w firmie. Karta rodzinna zawiera jasne wytyczne; kandydaci, którzy wybiorą tę ścieżkę, otrzymają ścisłe wsparcie ze strony Rady Rodziny.

Kontynuacja solidnego wzrostu

Firma Endress+Hauser dobrze rozpoczęła 2019 rok. Ilość zamówień i wartość sprzedaży netto są znacznie wyższe niż w poprzednim roku. Mimo to firma spodziewa się nieznacznego spadku w drugiej połowie roku. „Nadal przewidujemy solidny wzrost” – powiedział Luc Schultheiss. Zgodnie ze słowami dyrektora finansowego firma planuje zainwestować w tym roku 260 milionów euro i, zakładając, że biznes nadal będzie się tak dobrze rozwijał, utworzyć kolejne 500 miejsc pracy na całym świecie.

Nagranie video już dostępne Zapraszamy do obejrzenia pełnego nagrania z dorocznej konferencji Endress+Hauser

Postępująca digitalizacja przemysłu motorem wzrostu w 2018 roku. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser rozwijał się we wszystkich regionach w 2018 roku. Postępująca digitalizacja przemysłu dała dodatkowy impuls do wzrostu.

Endress+Hauser jest jednym z założycieli Open Industry 4.0 Alliance. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser jest jednym z założycieli Open Industry 4.0 Alliance, którego filarem jest oparty na chmurze system IIoT Netilion.

Zespół badaczy i inżynierów opracowuje nowe czujniki i technologie przyszłości. ©Endress+Hauser

Interdyscyplinarny zespół badaczy i inżynierów opracowuje w Sensor Automation Lab we Freiburgu w Niemczech nowe czujniki i technologie przyszłości.

Pod koniec 2018 roku Grupa zatrudniała prawie 14 000 pracowników ©Endress+Hauser

Pod koniec 2018 roku Grupa zatrudniała blisko 14 000 osób, co stanowi wzrost o 600 osób w porównaniu do roku poprzedzającego. Wzrost był szczególnie widoczny w obszarze produkcji oraz w serwisie.

Endress+Hauser wdrożył program stażowy w Indiach ©Endress+Hauser

Endress+Hauser wdrożył w Indiach program stażowy, który ma być kontynuowany również w Chinach oraz Stanach Zjednoczonych.

Klaus Endress and Matthias Altendorf 2019 ©Endress+Hauser

Klaus Endress, President of the Supervisory Board (left), and Matthias Altendorf, CEO of the Endress+Hauser Group.

Klaus Endress, President of the Supervisory Board of the Endress+Hauser Group. ©Endress+Hauser

Klaus Endress, President of the Supervisory Board of the Endress+Hauser Group.

Matthias Altendorf, CEO of the Endress+Hauser Group. ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, CEO of the Endress+Hauser Group.

Luc Schultheiss, Chief Financial Officer of the Endress+Hauser Group. ©Endress+Hauser

Luc Schultheiss, Chief Financial Officer of the Endress+Hauser Group.

Dr Andreas Mayr, Chief Operating Officer of the Endress+Hauser Group. ©Endress+Hauser

Dr Andreas Mayr, Chief Operating Officer of the Endress+Hauser Group.

Jörg Stegert, Corporate Human Resources Officer of the Endress+Hauser Group. ©Endress+Hauser

Jörg Stegert, Corporate Human Resources Officer of the Endress+Hauser Group.

Kontakt