„Złoty” status Endress+Hauser

EcoVadis docenia zrównoważone procesy biznesowe

Endress+Hauser otrzymał certyfikat Gold Recognition Level w wyniku audytu przeprowadzonego przez EcoVadis, poprawiając swój zeszłoroczny rezultat o 66 punktów. Wynik ten pokazuje, jak dużą wagę Endress+Hauser przykłada do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Świadczy także o przemyślanym i wybiegającym w przyszłość podejściu firmy.

„Jesteśmy firmą rodzinną, dlatego koncepcja zrównoważonego rozwoju jest jedną z naszych podstawowych wartości” — podkreśla Matthias Altendorf, dyrektor generalny grupy Endress+Hauser. „Z tego względu ocena EcoVadis stała się jednym z naszych najważniejszych wskaźników strategicznych. Złoty certyfikat utwierdza nas, że podążamy we właściwym kierunku. Jednocześnie stanowi obiektywną ocenę naszej odpowiedzialności społecznej, którą możemy przedstawić swoim klientom”.

Szeroko zakrojony audyt

W ramach audytu oceniano 21 kryteriów dotyczących m.in. środowiska, zasad pracy, uczciwych praktyk biznesowych oraz zrównoważonych dostaw. W każdej kategorii firma uzyskała wynik powyżej średniej i otrzymała złoty certyfikat. Endress+Hauser znajduje się więc w ekskluzywnym gronie składającym się z dwóch procent dostawców ocenianych przez EcoVadis.

Odpowiedzialność społeczna w Endress+Hauser

W Endress+Hauser koncepcja zrównoważonego rozwoju jest jedną z podstawowych wartości. Od 2015 roku grupa publikuje raport dotyczący zrównoważonego rozwoju, w którym przedstawia społeczne, środowiskowe i ekonomiczne aspekty zarządzania firmą, prezentują w ten sposób pełny obraz rozwoju grupy.

Ocena EcoVadis

EcoVadis uruchomił platformę, która pozwala firmom oceniać swoich dostawców pod kątem aspektów środowiskowych i społecznych. Przejrzyste karty wyników pozwalają w łatwy sposób monitorować i poprawiać działania w kontekście środowiskowym, społecznym i etycznym w ujęciu globalnym. Z EcoVadis korzysta ponad 20 000 firm, które pragną ograniczyć ryzyko, wprowadzać innowacje i budować relacje z partnerami biznesowymi w oparciu o zaufanie i transparentność.

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju w Endress+Hauser można znaleźć tutaj.

Pobierz komunikat prasowy

Endress+Hauser przykłada dużą wagę do wydajności energetycznej oraz ochrony środowiska podczas produkcji. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser przykłada dużą wagę do wydajności energetycznej oraz ochrony środowiska podczas produkcji. Przykładem jest ośrodek produkcyjny przygotowujący rozwiązania w dziedzinie technologii pomiaru przepływu zlokalizowany w szwajcarskim Reinach.

Nowy budynek Endress+Hauser otwarty w 2016 roku we Włoszech zaprojektowano z myślą o efektywności energetycznej. ©Endress+Hauser

Ogniwa fotowoltaiczne na dachu: Nowy budynek Endress+Hauser otwarty w 2016 roku we Włoszech zaprojektowano z myślą o efektywności energetycznej.

Kontakt