Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

RIA452

Wskaźnik procesowy z funkcjami sterowania i obliczeniami przepływu na kanałach otwartych

-Zasilanie dowolnych, 2-przewodowych przetworników pomiarowych
-Kontrola poziomu ze sterowaniem naprzemienną pracą maks. 3 pomp
-Pomiar przepływu w kanałach otwartych we współpracy z ultradźwiękowymi sondami poziomu

Zastosowanie

 • Gospodarka wodna

 • Oczyszczalnie ścieków

 • Przepompownie ścieków

 • Opomiarowanie zbiorników technologicznych i magazynowych

Cechy i zalety

 • Zasilanie podłączonych, 2-przewodowych przetworników pomiarowych

 • Sygnalizacja wartości granicznych

 • Sterowanie naprzemienną pracą 3 pomp

 • Biblioteka charakterystyk zwężek kanałów otwartych i przelewów

 • Całkowanie sygnału z programowalnym licznikiem

 • Bezpłatny program konfiguracyjny Readwin2000

 • Graficzny, interaktywny linearyzator zbiorników w 32 punktach

Akcesoria

 • Sonda ultradźwiękowa Prosonic M/T

RIA452, Wskaźnik procesowy ©Endress+Hauser