Endress+Hauser przejmuje SensAction

Nowa technologia do pomiaru stężenia w portfolio Endress+Hauser

Endress+Hauser nabył SensAction AG — przedsiębiorstwo produkujące innowacyjne systemy do pomiaru stężenia roztworów cieczy. W ten sposób szwajcarska Grupa zamierza wzmocnić ofertę produktów do pomiaru jakości. Siedziba SensAction będzie nadal mieścić się w Coburg, w Niemczech. Liczba pracowników nie ulegnie zmianie.

SensAction będzie funkcjonować jako oddział centrum kompetencyjnego Endress+Hauser Flowtec z siedzibą w Reinach, w Szwajcarii, które specjalizuje się w technologii do pomiaru przepływu. „Ta innowacyjna technologia doskonale pasuje do naszego portfolio nowoczesnych rozwiązań do pomiaru przepływu”, powiedział dr Bernd-Josef Schäfer, dyrektor zarządzający spółki. „Pozwoli nam rozszerzyć ofertę produktów do pomiaru parametrów jakościowych cieczy”.

Wytwarzane przez Endress+Hauser urządzenia do pomiaru przepływu bazujące na sile Coriolisa, mierzą nie tylko strumień masy ale także gęstość cieczy. Przepływomierze elektromagnetyczne oprócz strumienia objętości mierzą dodatkowo przewodność właściwą cieczy i temperaturę. „Te dodatkowe parametry mierzone tworzą wartość dodaną dla klienta”, podkreśla Bernd-Josef Schäfer.

Endress+Hauser zamierza włączyć urządzenia SensAction do własnej oferty produkcyjno-handloweji oraz wprowadzić je na nowe rynki za pośrednictwem swej międzynarodowej struktury sprzedaży. W przyszłości planuje się zaimplementowanie tej technologi pomiarowej w przepływomierzach produkowanych przez Endress+Hauser.

Innowacyjna technologia

Systemy SensAction mierzą stężenie cieczy przy wykorzystaniu akustycznych fal powierzchniowych, czyli wysokoczęstotliwościowych fal dźwiękowych, których zachowanie można porównać do fal sejsmicznych powstających podczas trzęsienia ziemi.

Analizy czasów propagacji i amplitud pozwala zmierzyć parametry akustyczne cieczy, takie jak prędkość rozchodzenia się w niej fal dźwiękowych, impedancję akustyczna i gęstość, co w konsekwancji umożliwia szybkie i dokładne obliczenie stężenia. Systemy te nie zawierają żadnych części ruchomych, dzięki czemu nie zużywają się mechanicznie i nie wymagają konserwacji.

Oprócz projektowania i wytwarzania systemów do pomiaru stężenia, SensAction świadczy również usługi pomocnicze, np. dostarcza wysoce precyzyjne i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie działające w oparciu o pomiary laboratoryjne. Urządzenia SensAction są przede wszystkim przeznaczone do pomiaru ciekłych mediów technologicznych

Umowa nabycia SensAction weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Obie strony podjęły decyzję o nieujawnianiu szczegółów transakcji. Stefan Rothballer i Michael Münch, dwóch z założycieli SensAction, będą nadal kierować działalnością tego innowacyjnego przedsiębiorstwa.

Systemy LiquidSens służą do określania stężenia roztworów cieczy w instalacjach procesowych i w laboratoriach. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser nabył niemiecką spółkę SensAction. Produkowane przez przedsiębiorstwo systemy LiquidSens służą do określania stężenia roztworów cieczy w instalacjach procesowych i w laboratoriach przy wykorzystaniu powierzchniowych fal akustycznych.

Dyrektorzy zarządzający SensAction: Stefan Rothballer (po lewej) oraz Michael Münch. ©Endress+Hauser

Dyrektorzy zarządzający SensAction: Stefan Rothballer (po lewej) oraz Michael Münch.

Wersja online systemu pomiarowego LiquidSens do montażu w porcesie ©Endress+Hauser

Wersja online systemu pomiarowego LiquidSens do montażu w instalacji technologicznej.

SensAction to pierwsze przedsiębiorstwo, które zastosowało technologię falowodów akustycznych w urządzeniu mobilnym. ©Endress+Hauser

SensAction to pierwsze przedsiębiorstwo, które zastosowało technologię falowodów akustycznych w urządzeniu mobilnym.

Kontakt