Endress+Hauser przejmuje Blue Ocean Nova

Inteligentne spektrometry in-line jako poszerzenie oferty oprzyrządowania do pomiarów analitycznych

Endress+Hauser poszerza swoją ofertę produktów, rozwiązań i usług z zakresu procesowych pomiarów analitycznych. Gruba przejęła Blue Ocean Nova AG — producenta innowacyjnych spektrometrów montowanych w linii procesowej służących do monitorowania parametrów jakościowych. Swoje stanowiska zachowa 15 pracowników firmy mieszczącej się w niemieckim Aalen.

Blue Ocean Nova będzie teraz działać pod nadzorem centrum kompetencji Endress+Hauser w zakresie analizy cieczy z siedzibą w niemieckim Gerlingen. „Inteligentne czujniki procesowe zaprojektowane przez Blue Ocean Nova wzbogacą naszą ofertę z zakresu procesowych pomiarów analitycznych, stanowiąc kolejny blok strategiczny” — mówi dr Manfred Jagiella, dyrektor zarządzający Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG. Jako członek rady wykonawczej grupy odpowiada także za dział analityczny.

Innowacyjna koncepcja

Czujniki procesowe opracowane przez Blue Ocean Nova obejmują obszary UV-VIS, NIR oraz MIR spektroskopii optycznej do bieżącej analizy cieczy, gazów i ciał stałych. Innowacyjna technologi pozwala wbudować spektrometr bezpośrednio w sondę pomiarową i stosować go nawet w obszarach zagrożonych wybuchem. Czujniki wyposażono także w funkcje automatycznego czyszczenia i mogą być one z łatwością integrowane z systemami sterowania procesem.

Systemy Blue Ocean Nova stosuje się w branżach spożywczej, olejowo-gazowej, chemicznej i biomedycznej np. do pomiarów stężenia i wilgotności oraz określania stosownych parametrów jakościowych. Technologia ta wzbogaca ofertę grupy, która aktualnie obejmuje spektroskopię Ramana, spektroskopię metodą Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) oraz fotometry procesowe.

Bogate doświadczenie

Blue Ocean Nova założyli w 2015 roku Joachim Mannhardt oraz Stefan Beck posiadający bogate doświadczenie w rozwoju produktów z dziedziny spektroskopii przemysłowej oraz procesowych pomiarów analitycznych. „Endress+Hauser otwiera nam drzwi na międzynarodowe rynki i zapewnia dostęp do globalnych klientów” — wyjaśnia Stefan Beck. Joachim Mannhardt dodaje: „Jesteśmy przekonani, że nasza technologia będzie stanowić doskonałe uzupełnienie wzbogacające ofertę urządzeń optycznych Endress+Hauser”.

Oficjalne przejście Blue Ocean Nova przez Endress+Hauser odbyło się 31 października 2017 roku. Obie strony zgodziły się nie ujawniać szczegółów transakcji. Joachim Mannhardt oraz Stefan Beck pozostaną na stanowiskach kierowniczych tej innowacyjnej firmy. „Dzięki temu przejęciu możemy kontynuować realizowanie naszej strategii i wzbogacić ofertę oprzyrządowania do pomiarów analitycznych oraz wspierać klientów z wszystkich dziedzin — od badań laboratoryjnych po instalacje procesowe” — mówi Manfred Jagiella.

Spektrometr procesowy Blue Ocean Nova ©Endress+Hauser

Dzięki spektrometrom procesowym Blue Ocean Nova do bieżącej analizy cieczy, gazów i ciał stałych Endress+Hauser wzbogaca swoją ofertę urządzeń do monitorowania parametrów jakościowych.

Dr Manfred Jagiella ©Endress+Hauser

Dr Manfred Jagiella jest dyrektorem zarządzającym w Endress+Hauser Conducta specjalizującym się w analizie cieczy, a także członkiem rady wykonawczej grupy odpowiedzialnym za obszar analityczny.

Kontakt