Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Memosens® - inteligentne czujniki pomiarowe pH

Nowa technologia Memosens® pozwala na przechowywanie ważnych informacji kalibracyjnych, diagnostycznych i procesowych bezpośrednio w pamięci inteligentnego czujnika. Jest to rozwiązanie wprowadzające nową jakość w zakresie obsługi systemu pomiarowego. Użytkownik otrzymuje do dyspozycji niezawodną informację na temat samego czujnika, jego danych fabrycznych, konfiguracji oraz raport z przeprowadzonej ostatnio kalibracji. Zapamiętane zostają również zdarzenia mające wpływ na jego trwałość, w szczególności przekroczenia parametrów procesowych. Dzięki temu pojawia się możliwość prowadzenia obsługi prewencyjnej w niespotykanym dotychczas zakresie.

Korzyści

 • w pełni zgodne z powszechnie uznawanymi standardami: higienicznymi EHEDG i 3A,

 • bezpieczeństwa przeciwwybuchowego ATEX, FM wymogami FDA ,w tym 21CFR11, wymogami SIL2 dla układów zabezpieczeń i są oznaczane znakiem CE.

Najczęściej wykorzystywaną funkcją Memosens® jest przechowywanie bezpośrednio w czujniku pełnych danych kalibracyjnych. Dzięki temu może on być kalibrowany w optymalnych warunkach laboratoryjnych. Skalibrowany czujnik może następnie zostać zastosowany w dowolnym czasie, ponieważ przetwornik pomiarowy, kompatybilny z systemem Memosens®, w pełni automatycznie rozpoznaje konfigurację podłączonego czujnika. Korzyścią tego rozwiązania jest brak konieczności kalibracji w miejscach trudno dostępnych, niesprzyjających warunkach pogodowych i środowiskowych. Pozwala to zredukować czas pracy personelu utrzymania ruchu w strefach zagrożenia wybuchem.

Z całą pewnością, cechy nowych czujników pozwalają na znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji punktu pomiarowego. Zapewnia to możliwość usunięcia sensora z procesu, w celu jego laboratoryjnego sprawdzenia i regeneracji, według właściwych procedur czyszczenia oraz natychmiastowego zastąpienia go innym, gotowym do pracy. Czas życia tak eksploatowanego czujnika ulega znaczącemu wydłużeniu. Wielokrotnie zmniejsza się też czas przestoju procesu technologicznego w przypadku ewentualnej awarii czujnika oraz rutynowych prac obsługowych.

©Endress+Hauser

Zainstalowana w czujniku pamięć pozwala także na zastosowanie procedury podpisu elektronicznego. W przypadku zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym i biotechnologii umożliwia to przeprowadzenie walidacji punku pomiarowego również tam, gdzie wymagana jest zgodność z przepisami FDA 21CFR11.

Nie bez znaczenia są również jakość i bezpieczeństwo pomiaru gwarantowane dzięki technice Memosens®. Indukcyjna cyfrowa transmisja danych z czujnika do przetwornika pomiarowego poprzez bezkontaktowe złącze elektromagnetyczne zapewnia bardzo wysoką odporność na zakłócenia.

Komunikacja jest dwukierunkowa i poprzez to samo złącze indukcyjne następuje również zasilanie sensora. Bagnetowe, szybkie złącze zapobiega przypadkowym odłączeniom przewodu. Użytkownik otrzymuje rozwiązanie całkowicie odporne na wilgoć, zanieczyszczenia i korozję. Czynniki te dotychczas istotnie ograniczały trwałość i funkcjonalność czujników w przemysłowych pomiarach analitycznych cieczy.

Nowe czujniki w technologii Memosens® mogą być stosowane zarówno w obszarach bezpiecznych, jak również w strefach zagrożonych wybuchem i mogą współpracować z przetwornikami dwu- oraz czteroprzewodowymi.

Technologia Memosens Liquiline ©Endress+Hauser

Przetwornik Liquiline z technologią Memosens ułatwi Twoją pracę

Technologia Memosens ©Endress+Hauser

Technologia Memosens

Technologia Memosens ©Endress+Hauser

Technologia Memosens

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia