Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Dlaczego Promag 400 to najlepszy przepływomierz do pomiaru wody i ścieków?

Przepływomierz elektromagnetyczny Promag 400 spełnia wszelkie wymagania gospodarki wodno-ściekowej

W związku z dynamicznym przyrostem ludności na świecie oraz szybko postępującą industrializacją i urbanizacją, zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi jest niezwykle ważne. Dbając o prawidłową gospodarkę wodno-ściekową, warto zwrócić uwagę na tłoczenie wody w wystarczającej ilości, dokładną dystrybucję i rozliczenie oraz optymalne oczyszczanie wody. Pojawia się jednak pytanie jak tego dokonać. Aby osiągnąć dokładny pomiar przepływu wody, operatorzy instalacji potrzebują solidnych przepływomierzy o wysokiej jakości, które gwarantują niezawodną pracę przez całą dobę.

Rozwiązaniem jest Promag 400

©Endress+Hauser

Zastosowanie przepływomierzy elektromagnetycznych Promag 400:

  • Pomiar ilości wody pitnej, przemysłowej, wody do nawadniania i ścieków

  • Aplikacje w małych obiektach, jak i projektach o dużej skali

  • Pomiar przepływu w sieciach dystrybucyjnych oraz przepompowniach

Przepływomierz elektromagnetyczny Promag 400 spełnia wymagania oraz posiada niezbędne dopuszczenia do rozliczeniowych pomiarów zużycia wody wg MID MI-001 oraz OIML R49 oraz dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną dla wszystkich czujników Promag W, L i D. Każdy przepływomierz jest wzorcowany na akredytowanym stanowisku (ISO/IEC 17025) zapewniając spójność wyników pomiarów z wzorcami metrologicznymi. Stanowi to gwarancję wysokiej dokładności i stabilności pomiaru w całym okresie eksploatacyjnym.

Wytrzymały i solidny

Przepływomierz Promag 400 jest w pełni przygotowany do pracy pod wodą lub pod powierzchnią gruntu. Urządzenia pomiarowe bardzo często montuje się w warunkach zewnętrznych, gdzie podlegają działaniu słońca, kurzu oraz ekstremalnym wahaniom temperatury. Ciągła praca pod wodą lub pod ziemią jest jeszcze bardziej wymagająca. Promag W 400 został zaprojektowany specjalnie do takich warunków dzięki czemu gwarantuje długotrwałą, ciągłą pracę bez dodatkowych środków ochronnych i kosztów. Przepływomierz posiada certyfikowane zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z EN ISO 12944, pozwalające na montaż przepływomierzy bez dodatkowych zabezpieczeń.

oczyszczalnia ścieków For UK use only