Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Topcal S

Automatyczny system pomiaru pH lub potencjału redoks

Topcal S jest w pełni programowalnym systemem pomiarowym, przeznaczonym do kontroli przemysłowych procesów technologicznych lub do monitorowania zagrożeń środowiska.

Topcal S najczęściej wykorzystywany jest w celu:
- kontroli właściwych warunków pH/redoks dla przebiegu procesu technologicznego (np. w procesach fermentacji, w procesach lekkiej syntezy chemicznej)
- kontroli jakości produktu w danej fazie procesu
- zapewnienia bezpieczeństwa przebiegu procesu oraz bezpieczeństwa ekologicznego
- kontroli procesu neutralizacji substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska

Korzyści

 • pomiar ciągły lub okresowy zgodnie z zaprogramowanym algorytmem czasowym,

 • prowadzenie automatycznej, samoczynnej kalibracji czujników pomiarowych pH/redoks zgodnie z zaprogramowanym algorytmem czasowym lub na żądanie,

 • wsuwaniem lub wysuwaniem czujników pomiarowych z procesu, w zależności od ciągłości procesu i obecności mierzonego medium,

 • sterowanie pracą przerywaną, w przypadku pracy z mediami powodującymi przyspieszone zużycie czujników pomiarowych,

 • mycie czujników pomiarowych za pomocą mediów podawanych do armatury czujnika,

 • bieżąca diagnostyka czujnika pomiarowego,

 • zgłaszanie informacji statusowych,

 • obsługa stanów awaryjnych - awaryjne wycofanie czujnika, specjalne procedury czyszczenia, podanie odpowiednich mediów buforujących,

 • funkcje na żądanie, wyzwalane komendami podawanymi z zewnętrznego sytemu automatyki za pomocą sygnałów binarnych lub komunikacji Profibus

Budowa systemu Topcal

©Endress+Hauser

System posiada spójną konstrukcję, jest w pełni autonomiczny i nie wymaga zewnętrznego sterownika. Funkcje sterujące i diagnostyczne zarządzane są przez oprogramowanie przetwornika pomiarowego Mycom CPM153 wchodzącego w skład systemu.

Część centralna: pomiar i sterowanie

Przetwornik Mycom z układem pneumatycznym sterują cyklem pracy całego systemu, pracą wysuwalnych armatur, w których zamontowane są odpowiednie czujniki pomiarowe pH oraz podawaniem mediów kalibracyjnych i czyszczących. Czynności kalibracyjne i czyszczące system wykonuje bez potrzeby przerywania kontrolowanego procesu oraz bez demontażu czujników pomiarowych z armatury.

Armatury automatyczne do montażu czujników pH

Topcal S współpracuje z różnymi rodzajami pneumatycznych armatur, jak też czujników pomiarowych. Dzięki tej elastyczności, system jest przystosowany do zastosowań we wszystkich branżach przemysłu i w gospodarce wodno- ściekowej.

Branże te cechują się diametralnie różnymi warunkami prowadzenia pomiarów i wymogami odnośnie warunków montażu podzespołów, stających się częścią instalacji technologicznej. Także mierzone w nich media posiadają bardzo różnorodną specyfikę. Armatury Endress+Hauser umożliwiają automatyczne wysunięcie czujnika z procesu na czas mycia, kalibracji, lub celem jego wymiany.

©Endress+Hauser

Odznaczają się one różnymi sposobami odcięcia od procesu oraz zróżnicowaną konstrukcją mechaniczną i zastosowanymi materiałami. Są wśród nich wykonania ze stali kwasoodpornej, stopów specjalnych i tworzyw sztucznych, jest też specjalna armatura do zastosowań higienicznych.

Czujniki pomiarowe pH/ potencjału redoks

Podobnie jak w przypadku armatur, również stosowane w systemie Topcal czujniki pH muszą uwzględniać skład medium, jego właściwości fizyczne oraz wymogi specjalne użytkowników poszczególnych branż, np. spożywczej lub farmaceutycznej.

Są to czujniki zarówno ze stałym jak i ciekłym elektrolitem. W niektórych zastosowaniach specjalnych, np. przy pomiarach pH w produktach spożywczych lub w słabo nawodnionych substancjach chemicznych, zamiast tradycyjnych szklanych elektrod pH, system mierzy za pomocą czujników półprzewodnikowych z sensorem typu IsFET (ion sensitive field effect transistor). System Topcal współpracuje również z systemem czujników inteligentnych Memosens, nagrodzonych Złotym Medalem Targów Automaticon 2005.

©Endress+Hauser
 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia