Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Opomiarowywanie Przyzakładowej Oczyszczalni Ścieków

Oczyszczanie ścieków z zakładu spożywczego

W branży spożywczej, podczas procesu produkcji, obok kontroli jakości zużywanej wody, ważnym zadaniem jest odpowiedni monitoring ścieków poprodukcyjnych. Zawarty w nich ładunek organiczny może spowodować w skrajnych przypadkach katastrofę ekologiczną.

Oczyszczalnia ścieków to obiekt technologiczny, gdzie należy mierzyć:

©Endress+Hauser
  • Wartość przepływu - ważnym elementem w procesie oczyszczania jest ciągły pomiar ilości ścieków. Właściwym urządzeniem do realizacji tego zadania jest nowoczesny przepływomierz elektromagnetyczny Promag W 400 z wbudowanym narzędziem diagnostycznym Heartbeat, a także serwerem WWW oraz WiFi..

  • pH - kontrola pH jest istotna z punktu widzenia zgodności z pozwoleniem wodno-prawnym. Aby proces biologicznego oczyszczania przebiegał bez zakłóceń, wartość pH ścieków musi się zawierać w ściśle określonym przedziale. Gdy przekroczenie wartości zostanie wykryte, ścieki są przekierowywane do zbiorników buforowych gdzie są neutralizowane.

©Endress+Hauser
  • Tlen - jest to obligatoryjny pomiar każdej biologicznej oczyszczalni ścieków służący do kontroli stopnia napowietrzenia. Zbyt duża lub zbyt mała wartość natlenienia prowadzi do niepoprawnej pracy osadu czynnego. Urządzeniem, które pozwala na ciągły pomiar stężenia tlenu w komorze biologicznej jest optyczny czujnik tlenu Oxymax COS61D z technologią Memosens.

©Endress+Hauser
  • Ładunek organiczny – OWO i ChZT - pomiary wartości Ogólnego Węgla Organicznego (OWO) i Chemicznego Zapotrzebowania na Tlen (ChZT), optymalizują działanie oczyszczalni przyzakładowej, gdyż wskaźniki te są ściśle powiązane z ładunkiem organicznym pochodzącym z produkcji. Wartość OWO można z powodzeniem mierzyć za pomocą analizatora pracującego w oparciu o metodę spalania próbki w wysokiej temperaturze (CA72TOC). Sprawdzonym czujnikiem do śledzenia trendu zmian ChZT może być czujnik optyczny OUSAF11..

©Endress+Hauser
  • Pobór próbek - do kontroli procesu oczyszczania ścieków bardzo ważne jest reprezentatywne pobieranie próbek. Stacje do automatycznego poboru prób Liquiport CSP44 (wersja przenośna) oraz Liquistation CSF48 (wersja stacjonarna) spełniają wymagania najbardziej surowych norm ISO odnośnie akredytacji wymaganej przy reprezentatywnym, automatycznym poborze prób. Do stacji poboru prób można podłączyć dowolną kombinację czujników pomiarowych w technologii Memosens jak pH, przewodność, zawiesina, azot amonowy i azotanowy.

Opomiarowanie przyzakładowej oczyszczalni ścieków