Instalacje nawęglania, odpylania i odsiarczania spalin

Jak odpowiednio dobrać przetworniki poziomu?

Dla zapewnienia ciągłości dostaw węgla i biomasy, kamienia wapiennego lub wapna zmielonego na potrzeby pracy skruberów, redukujących zawartość SOx w spalinach, w elektrowni lub elektrociepłowni stosuje się obiektowe przetworniki poziomu. W przypadku instalacji odpylania, kluczowe znaczenie mają czujniki, wykrywające blokadę spustów w elektrofiltrach. W artykule przedstawiono zalecenia do doboru urządzeń pomiarowych, które pozwalają prowadzić proces wytwarzania ciepła i energii elektrycznej bez przestojów, powodowanych niedoskonałościami aparatury kontrolno-pomiarowej pracującej na instalacjach nawęglania, odpylania i odsiarczania spalin.

Korzyści

  • Stosowanie czujników pojemnościowych do sygnalizacji stanów krańcowych poziomu w bunkrach.

    - dzięki bardzo solidnej konstrukcji elektrody pomiarowej o wysokiej odporności na obciążenia wzdłużne i boczne,

    - braku możliwości blokady przez większe bryły węgla

  • oraz możliwości bezpośredniego sterowania przenośnikiem ślimakowym są one najkorzystniejszym rozwiązaniem w porównaniu do metody kamertonowej, elektromechanicznej czy izotopowej.

Instalacje nawęglania

Najkorzystniejszym rozwiązaniem pomiaru poziomu jest zastosowanie przetwornika bezkontaktowego, podwieszonego w stropie bunkra. Prawidłowo dobrany czujnik ultradźwiękowy z zapasem sygnału akustycznego na pokonanie zakłócającej bariery okresowego zapylenia jest najkorzystniejszy cenowo. Możliwe jest podłączenie nawet 10 takich czujników do jednego przetwornika pomiarowego, dzięki czemu możemy poprawić dokładność poprzez uśrednienie kilku pomiarów na jednym bunkrze względem nierównej powierzchni usypu. Przetwornik pomiarowy pozwala na lokalną obserwację wartości mierzonej.

©Endress+Hauser

©Endress+Hauser

Alternatywnym i coraz bardziej popularnym rozwiązaniem pomiaru jest przetwornik radarowy Micropilot M, który wykazuje bardzo dobrą odporność na długotrwałe zapylenie i może być czyszczony suchym powietrzem technologicznym. Przewidując nierówny usyp węgla w bunkrze, warto rozważyć zastosowanie pozycjonera anteny. Najwyższej jakości generator impulsów mikrofalowych Endress+Hauser, stosowany w radarach Micorpilot M pozwala na uzyskanie stosunku sygnału użytecznego do szumu o wartości powyżej 120 dB, co stanowi gwarancję wiarygodnego pomiaru spiętrzenia węgla w bunkrze, bez względu na stopień zapylenia i szum od strumienia zasypowego.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Instalacja odsiarczania spalin

©Endress+Hauser

Wapno po zmieszaniu z wodą jest używane do redukcji SO2 ze spalin w stacji odsiarczania spalin. Wapno jest przechowywane w silosach, gdzie wykonuje się pomiar poziomu w celu uzupełniania stanów magazynowych i uniknięcia przestojów. Zalecamy zastosowanie radaru falowodowego Levelflex M o średnim czasie pracy 42 lata do pomiaru poziomu wapna, gipsu, który dobrze sprawdza się w wąskich silosach. Algorytm detekcji końca sondy w powiązaniu z wykorzystaniem matematycznej zależności pomiędzy stałą dielektryczną materiału i sygnałem odbitym od jego powierzchni w silosie gwarantuje dostępność wiarygodnej wartości zmierzonej podczas zasypu silosu.

Odpylanie strumienia spalin

Zadaniem elektrofiltru jest usunięcie niepalnych składników węgla, unoszonych w strumieniu gazów spalinowych z kotła w postaci popiołu lotnego. Opomiarowanie silosów magazynowych z popiołem lotnym powinno być przeprowadzone według zasad dla wapna i gipsu. Sygnalizacja zapchania elektrofiltru jest zadaniem, dla wysokotemperaturowego czujnika kamertonowego Endress+Hauser Soliphant M lub sygnalizatora pojemnościowego Solicap S. Pierwszy z nich stosowany do temperatury popiołu sięgającej 280 ˚C. Drugi lepiej sprawuje się w sytuacji, gdy na ścianach elektrofiltru zalegają oblepiające nawisy popiołu lub jego temperatura dochodzi do 400 ˚C.

©Endress+Hauser