Jak odpowiednio dobrać przetworniki poziomu?

Przygotowanie wody kotłowej, magazynowanie oleju rozpałkowego, obieg wodno-parowy bloku i oczyszczanie spalin.

Dla zapewnienia właściwych cech chemicznych wody kotłowej, prawidłowego rozliczenia źródeł energii oraz dla pozyskania założonych parametrów kondensatu zasilającego walczak wodno-parowy, w elektrowni lub elektrociepłowni stosuje się obiektowe przetworniki poziomu.
W przypadku stokażu amoniaku, służącego do usuwania NOx ze spalin, w wykrywaniu wycieków z układu chłodzenia generatora oraz w monitorowaniu ilości skroplin w wymiennikach podturbinowych niezbędne są przetworniki poziomu o parametrach niezawodnościowych gwarantujących wysokie bezpieczeństwo pracy.

Zbiorniki ze stężonym HCl oraz NaOH na stacji uzdatniania wody

Z uwagi na straty kondensatu w obiegu wodno-parowym, wymagane jest ciągłe uzupełnianie instalacji wodą zasilającą, którą otrzymuje się z wody surowej w wyniku chemicznego uzdatniania. Surowa woda jest pobierana ze źródeł naturalnych, m.in. z rzek lub jezior. Ponieważ nie jest ona wolna od zanieczyszczeń, konieczne jest sterowanie fizykochemicznymi procesami oczyszczania na stacji uzdatniania wody, do których zalicza się m.in. strącanie osadu za pomocą polimerów lub flokulantów, zmiękczanie wody oraz usuwanie z niej związków organicznych.

Skuteczną i nie generującą dodatkowych kosztów utrzymania ruchu metodą monitorowania ilości roztworów HCl oraz NaOH, jest stosowanie bezkontaktowych, mikrofalowych lub ultradźwiękowych przetworników poziomu Micropilot M lub Prosonic M. Tego typu przetwornik, prawidłowo dobrany i uruchomiony, służy bezawaryjnie przez wiele lat. Przetwornik radarowy Micropilot M FMR245 z anteną osłoniętą teflonem PFTE jest montowany w szczycie zbiornika po wykonaniu otworu i przygotowaniu króćca pomiarowego.

Innym sposobem, jeżeli zbiornik jest wykonany np. z włókna węglowego, wówczas pomiar poziomu lub objętości jest realizowany bez, nieraz, kłopotliwej ingerencji w konstrukcję zbiornika za pomocą atrakcyjniejszego cenowo radaru Micropilot M FMR240. Przetwornik jest podwieszany ponad szczytem zbiornika, a strefa emisji sygnału mikrofalowego przez powłokę zbiornika do jego wnętrza powinna być jedynie osłoniona od oddziaływania opadów atmosferycznych.

pomiar bezkontaktowy ilości mazutu w zbiorniku za pomocą przetwornika radarowego Micropilot S FMR533 ©Endress+Hauser

Pomiar bezkontaktowy ilości mazutu w zbiorniku za pomocą przetwornika radarowego Micropilot S FMR533

Sygnalizator Liquiphant M wykrywający wycieki w układzie chłodzenia generatora za pomocą wodoru ©Endress+Hauser

Sygnalizator Liquiphant M wykrywający wycieki w układzie chłodzenia generatora za pomocą wodoru