Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Średniej skali monitoring energii - łączność i integracja

Uproszczenie alokacji kosztów przez powiązanie kosztów energii

Koszty energii stanowią coraz większą część całkowitego kosztu produkcji przemysłowej. W związku z tym ciągle rośnie ilość zastosowań energii, a także pomiarów i danych jej dotyczących. Jednocześnie struktura systemów staje się coraz bardziej heterogeniczna i aby powiązać dane dotyczące zużycia z kosztami działalności, konieczna jest integracja danych energetycznych z systemami nadrzędnymi. Z naszym inteligentnym rozwiązaniem dla systemu zarządzania energią pomożemy Ci znaleźć związek między łącznością i integracją.

Zapewnienie przejrzystości danych

Oferujemy Ci komponent programowy zaprojektowany i stworzony celem spełnienia wszystkich wymagań procesu integracji systemów. Gwarantuje on wysoką stabilność, elastyczność i przejrzystość.

Konieczność integracji danych dotyczących energii

Na etapie przyporządkowania kosztów energii do kosztów firmy, odpowiednie dane należy powiązać z systemami ERP lub systemami wspierającymi produkcję. Jest to ważne, aby: Zapobiec stratom/zwiększyć efektywność operacyjną poprzez wprowadzenie proaktywnego zarządzania Obniżyć koszty poprzez zapewnienie dostępności danych dotyczących zużycia energii w różnych systemach/zakładach Optymalizować asortyment odpowiednio do popytu i/lub dokonywać zakupów u źródeł spełniających kryteria zrównoważonej produkcji Dostarczać przejrzyste/efektywne raporty o zrównoważonym rozwoju do urzędów/organizacji pozarządowych

Interakcja z istniejącymi środowiskami systemowymi

Do łączenia różnych komponentów oprogramowania w systemach IT firm, szczególnie w systemach ERP takich, jak SAP lub systemach wspierających produkcję, dość powszechnie stosowane są tzw. aplikacje pośredniczące (middleware applications). Nasza aplikacja pośrednicząca w pełni integruje się z istniejącym środowiskiem systemowym i komunikuje się z różnymi aplikacjami wspierających zarządzanie energią. Dostępnych jest ponad 100 komponentów realizujących komunikację z innymi systemami, obsługujących główne standardy komunikacji takie, jak usługi WWW (Web services), FTP, transfer plików, SQL, poczta e-mail, LDAP, JMS, SAP RFC i wiele innych.

Stały wzrost ilości informacji

Dla spełnienia stale rosnącej ilości zastosowań energii, pomiarów i danych dotyczących energii niezbędna jest wydajna i uniwersalna platforma integracji. Klasyczne interfejsy plikowe nie zapewniają takiej elastyczności ani nie zapewniają identyfikowalności strumienia danych.

  • Pomieszczenie do sterowania kontrolą procesu energii ©Endress+Hauser
  • Narzędzia do aplikacji z izolacją gorącej wody ©Endress+Hauser
  • Inżynierowie techniczni w zakładzie ©Endress+Hauser
  • Wytwarzanie energii w zakładzie-rury parowe ©Endress+Hauser

Nasze realizacje

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Referencje

  • Company logo of: ArcelorMittal Zenica

    ArcelorMittal Zenica w Bośni i Hercegowinie produkuje gorące produkty walcowate (pręty zbrojeniowe, walcówki, obwody, kraty belkowe, armatury o klasycznej konstrukcji)) głównie dla rynków Bałkanów, Unii Europejskiej oraz Północnej Afryki.