Sterowanie częścią biologiczną oczyszczalni ścieków

Idealne rozwiazanie dla Twojej oczyszczalni ścieków: wyższa wydajność, niższe koszty dzięki Liquiline Control

Głównym celem oczyszczalni ścieków jest ochrona wód powierzchniowych przed m.in. eutrofizacją. Oczyszczanie biologiczne, w którym rozkładają się zanieczyszczenia biogenne, jest szczególnie energochłonne ze względu na pracę dmuchaw dostarczających tlen w procesie nitryfikacji. Sterowanie często realizowane jest w funkcji czasu lub prostej zależności od pomiaru tlenu. Uzależnienie intensywności napowietrzania od faktycznie dopływającego ładunku, pozwala optymalizować pracę osadu czynnego oraz zmniejszać koszty.

Predykcyjne sterowanie częścią biologiczną ©Endress+Hauser
Oczyszczalnia ścieków ©Endress+Hauser
Oczyszczalnia ścieków ©Endress+Hauser
Oczyszczalnia ścieków ©Endress+Hauser
Oczyszczalnia ścieków ©Endress+Hauser
Oczyszczalnia ścieków ©Endress+Hauser
Oczyszczalnia ścieków ©Endress+Hauser
Oczyszczalnia ścieków ©Endress+Hauser
Oczyszczalnia ścieków ©Endress+Hauser

Wiemy jak zwiekszyć efektywność Twojej oczyszczalni ścieków

Liquiline Control dynamicznie steruje intensywnością nitryfikacji w oparciu o pomiary dopływającego ładunku, podając dokładnie tyle tlenu ile jest w danym momencie niezbędne do usunięcia azotu amonowego. Optymalizuje pracę części biologicznej, minimalizuje zużycie energii i zmniejsza koszty operacyjne, otrzymując parametry ścieku oczyszczonego zgodne z pozwoleniem wodno- prawnym. Ponadto nasze rozwiązanie jest bardzo elastyczne pod względem zintegrowania z istniejącym systemem sterowania czy dotychczas stosowaną aparatura pomiarową.

Korzyści

  • Efektywność: Dynamiczne sterowanie pracą dmuchaw oraz pomp recyrkulacji wewnętrznej od napływającego ładunku.

  • Niezawodność: Stały nadzór nad urządzeniami pomiarowymi, walidacja pomiarów oraz polecenia eksploatacyjne

  • Elastyczność: Jednoczesne sterowanie usuwaniem azotu oraz strącaniem fosforu

  • Szybkość: Prosta integracja z istniejącym systemem sterowania dzięki dostępnym protokołom komunikacyjnym

  • Przejrzystość: Intuicyjny pulpit sterowniczy, gotowe analizy danych archiwalnych dostepne również poprzez aplikację mobilną

Do pobrania