Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Liquicontrol CDC80: oczyszczanie biologiczne oparte na realnym obciążeniu

Zwiększenie efektywności i oszczędność kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków

Liquicontrol CDC80 to wiarygodny i bezpieczny system do monitorowania parametrów biogennych na wylocie oczyszczalni, zapewniający oszczędność energii i kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Pozwala on na dynamiczne, oparte na realnym obciążeniu sterowanie procesem biologicznym i pompami dozującymi odczynniki strącające podczas usuwania fosforanów. Liquicontrol może jednocześnie sterować pracą kilku osadników biologicznych i pozwala na szybką integrację z istniejącymi systemami sterowania procesem wykorzystujących technologie sieciowe.

Skuteczny i wiarygodny rozkład związków biogennych

Kontroler wykrywa szybkość zmian procesu nitryfikacji, od której zależy skuteczność procesu biologicznego oczyszczania ścieków. Liquicontrol dynamicznie dostosowuje wartość progową stężenia tlenu rozpuszczonego do koncentracji składników biogennych. W uproszczeniu można przyjąć, że wysoka wartość progowa stężenia tlenu odpowiada wysokiej koncentracji składników biogennych i odwrotnie. Do ciągłego sterowania pracą dmuchaw zastosowano model predykcyjny: kompensuje to szybkie zmiany obciążenia ładunkiem na wejściu.

Chemiczna eliminacja fosforanów zależna od obciążenia

Dla zapewnienia skutecznej eliminacji fosforanów, system Liquicontrol wykorzystuje ciągły pomiar natężenia przepływu i koncentracji fosforanów do sterowania pompą dozującą. Dzięki temu system szybko zmienia ilość dozowanego środka strącającego w zależności od zmian obciążenia ładunkiem lub wielkości przepływu. Zapewnia to najwyższą skuteczność strącania fosforanów, mniejsze zużycie środka strącającego i niższe koszty. Oprócz tego dozowanie optymalnych ilości środka strącającego zapobiega zwiększeniu zasolenia komory biologicznej i ilości osadu.

Niezawodność procesu i sterowanie

Dzięki ciągłym pomiarom i sprawdzaniu jakości sygnału, Liquicontrol gwarantuje stabilną pracę instalacji i odpowiednie parametry na wylocie oczyszczalni. W razie błędnej wartości mierzonej lub awarii dmuchawy, system ustawia daną pętlę sterowania w stan awaryjny i generuje komunikat błędu lub ostrzeżenia. Pierwotne parametry pracy instalacji mogą być w dowolnym momencie przywrócone za pomocą pokrętła selektora. Nawet po instalacji systemu Liquicontrol personel oczyszczalni zachowuje przez cały czas pełną kontrolę nad procesem.

Łatwa integracja z istniejącymi systemami sterowania

Liquicontrol ma konstrukcję modułową, opartą na sterowniku programowalnym (PLC) oraz modułach interfejsu sieci obiektowej dostosowanych do indywidualnych potrzeb, co umożliwia rozbudowę systemu. System jest dostępny w wersji autonomicznej lub do integracji z systemami DCS, w różnych wersjach obudowy, co pozwala na szybką integrację z istniejącymi systemami sterowania procesem oraz z istniejącą aparaturą pomiarową.

Zdalny dostęp

Korzystając z technologii sieci obiektowych, Liquicontrol przesyła wszystkie dane pomiarowe do centralnej dyspozytorni. Umożliwia to łatwe monitorowanie procesu i ewentualną adaptację algorytmu sterowania. Monitorowanie procesu za pośrednictwem bezpiecznej sieci VPN jest bardzo szybkie i proste. Pozwala to na zarządzanie wartościami pomiarowymi i parametrami przez personel oczyszczalni niezależnie od lokalizacji i warunków pogodowych.

Liquicontrol - charakterystyka systemu

 • Kontrola stężenia tlenu rozpuszczonego z automatycznym wykrywaniem obciążenia i ustawieniem stężenia progowego

 • Jednoczesny monitoring kilku osadników biologicznych

 • Walidacja technologii procesu

 • Lokalna, autonomiczna jednostka sterująca lub integracja z istniejącym systemem sterowania procesem

 • Ciągła lub okresowa praca osadnika biologicznego od obciążenia podstawowego do szczytowego

 • Predykcyjny model sterowania w celu kompensacji szybkich zmian obciążenia ładunkiem

 • Monitoring i sygnalizacja nagłych zrzutów w długotrwałych procesach denitryfikacji

 • Chemiczna eliminacja fosforanów

 • Zdalny dostęp

Liquicontrol - technika pomiaru i usługi

 • Pomiar tlenu rozpuszczonego

 • Pomiar azotu amonowego i azotanowego

 • Pomiar fosforanów

 • Pomiar przepływu

 • Uruchomienie

 • Ciągła kalibracja toru pomiarowego

 • Optymalizacja w trakcie pracy

 • Szkolenia aplikacyjne

 • Zdalna diagnostyka

Punkty pomiarowe

 • ©Endress+Hauser

Nasze realizacje