Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Przetworniki temperatury

Przetworniki temperatury do wszystkich zastosowań przemysłowych

Zadaniem przetworników temperatury jest przekształcenie sygnału czujnika, w stabilny i znormalizowany sygnał. Nowoczesne przetworniki, wykorzystujące technologię cyfrową to jednak coś więcej: są inteligentne, elastyczne i oferują wysoką dokładność pomiaru. Stanowią kluczowy element łańcucha pomiarowego, który może poprawić bezpieczeństwo i wydajność procesu.

Opis oferty

Nasza bogata oferta modułowych przemysłowych przetworników temperatury obejmuje:

  • Przetworniki temperatury do montażu panelowego na szynie DIN

  • Głowicowe przetworniki temperatury do montażu bezpośredniego w głowicach termometrów

  • Zewnętrzne przetworniki temperatury do bezpośredniego podłączania w liniach procesowych

  • Przetworniki temperatury przeznaczone do obszarów Ex

  • Dostępne są przetworniki temperatury kompatybilne ze wszystkimi stosowanymi protokołami komunikacyjnymi: HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™ lub programowalne za pomocą komputera PC

iTEMP Przetwornik temperatury TMT82 ©Endress+Hauser
przetwornik temperatury iTEMP TMT72 ©Endress+Hauser

Przetworniki konfigurowalne nie tylko przesyłają przetworzone sygnały wysyłane przez termometry rezystancyjne (RTD) i termopary (TC), lecz także przesyłają sygnały rezystancji (Ω) oraz napięcia (mV). Aby uzyskać jak największą dokładność pomiaru, przetwornik przechowuje dane charakterystyki linearyzacji każdego typu czujnika.

W automatyzacji procesów jako standard przyjęto dwie zasady pomiaru temperatury:

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD): zasada pomiaru

Rezystancja elektryczna czujnika RTD zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Przyrządy mogą mierzyć temperaturę w zakresie od -200°C do około 600°C, wyróżniając się przy tym wysoką precyzją pomiarów i długotrwałą stabilnością. Najczęściej stosowanym elementem pomiarowym jest termometr Pt100. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.

Termopary (TC): zasada pomiaru

Termopara jest elementem wykonanym z dwóch różnych metali połączonych ze sobą na jednym końcu. Jeśli swobodne końce zostaną poddane działaniu różnych temperatur, w wyniku zjawiska Seebecka na otwartym końcu powstaje potencjał elektryczny (siła termoelektryczna). Korzystając z tabel referencyjnych dla termopar (norma PN-EN 60584), można wywnioskować temperaturę na połączeniu (spoinie pomiarowej).

Termopary mogą mierzyć temperaturę w zakresie od 0°C do +1800°C. Wyróżniają się krótkim czasem odpowiedzi oraz dużą odpornością na wibracje.

Korzyści

  • Bezpieczne działanie w obszarach niebezpiecznych, międzynarodowe aprobaty (np. FM, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx)

  • Dane diagnostyczne zgodne z wytycznymi NAMUR NE 107

  • Optymalizacja dokładności pomiaru przez dopasowanie czujnika do przetwornika

  • Wysoka dostępność punktów pomiarowych dzięki funkcjom monitorowania czujnika

  • Szybkie podłączanie bez użycia narzędzi dzięki technologii zacisków sprężynowych (opcja)