Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Termometry przemysłowe

Termometry przemysłowe do różnych zastosowań

Endress+Hauser oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru temperatury stanowiących całościowe rozwiązania dla niemal wszystkich gałęzi przemysłu. Zasady pomiaru opierają się na czujnikach RTD i termoparach. Do istotnych kwestii, które należy uwzględnić przy projektowaniu punktu pomiarowego w linii procesowej, należą ochrona termometrów za pomocą osłon termometrycznych oraz dobór przyłącza procesowego.

Termometry te są stosowane głównie w przemyśle chemicznym, znajdują jednak zastosowanie także w innych dziedzinach przemysłu przetwórczego — zarówno w procesach podstawowych, jak i pomocniczych.

Opis oferty

Nasza bogata oferta modułowych termometrów przemysłowych obejmuje:

 • Termometry z przetwornikiem lub bez

 • Termometry z wyświetlaczami lub bez

 • Gwintowane, wciskane lub kołnierzowe przyłącza procesowe

 • Osłony termometryczne niestandardowe z kołnierzem lub bez

 • Termometry do wkręcania w istniejącą osłonę termometryczną

 • Osłony termometryczne prętowe

 • Termometry bez osłony termometrycznej — do bezpośredniego kontaktu z medium

Omnigrad Modułowy przemysłowy termometr RTD M TR10 ©Endress+Hauser

W automatyzacji procesów jako standard przyjęto dwie zasady pomiaru temperatury:

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD): zasada pomiaru

Rezystancja elektryczna czujnika RTD zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Przyrządy mogą mierzyć temperaturę w zakresie od -200°C do około 600°C, wyróżniając się przy tym wysoką precyzją pomiarów i długotrwałą stabilnością. Najczęściej stosowanym elementem pomiarowym jest termometr Pt100. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.

Termopary (TC): zasada pomiaru

Termopara jest elementem wykonanym z dwóch różnych metali połączonych ze sobą na jednym końcu. Jeśli swobodne końce zostaną poddane działaniu różnych temperatur, w wyniku zjawiska Seebecka na otwartym końcu powstaje potencjał elektryczny (siła termoelektryczna). Korzystając z tabel referencyjnych dla termopar (norma PN-EN 60584), można wywnioskować temperaturę na połączeniu (spoinie pomiarowej).

Termopary mogą mierzyć temperaturę w zakresie od 0°C do +1800°C. Wyróżniają się krótkim czasem odpowiedzi oraz dużą odpornością na wibracje.

Korzyści

 • Wysoka dokładność w całym zakresie temperatur pracy

 • Aprobaty Ex: ATEX, IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)

 • iTHERM QuickSens: krótkie czasy odpowiedzi zapewniające optymalną kontrolę nad procesem

 • iTHERM StrongSens: wyjątkowa odporność na wibracje (> 60 g) zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo instalacji

 • Elastyczny dobór produktów dzięki modułowej budowie