Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Nowe przetworniki Cerabar i Deltabar

Odkryj przyszłość pomiarów ciśnienia

Obsługa aplikacji IIoT. Większa wydajność. Większe bezpieczeństwo procesu.

Nowe przetworniki ciśnienia absolutnego/względnego Cerabar i Deltabar to pomost do Przemysłowego Internetu Rzeczy. Bezpieczeństwo nie musi ograniczać wydajności produkcji. W przyszłości w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, będzie instalowanych coraz więcej złożonych układów zabezpieczeń. W związku z tym konieczne będzie wykonywanie coraz więcej procedur kontrolnych i diagnostycznych. Inteligentne funkcje przetworników Cerabar i Deltabar redukują obciążenie pracowników obsługi, a dzięki temu także koszty utrzymania ruchu. Inteligentne funkcje bezpieczeństwa zwiększają bezpieczeństwo i wydajność procesu.

Korzyści

  • Uwolnij potencjał swojego przedsiębiorstwa dzięki rozwiązaniom IIoT: Przetworniki ciśnienia Cerabar i Deltabar to inwestycja w przyszłość. Wyposażone w Heartbeat Technology, łączą sprawdzone technologie pomiarowe z aplikacjami IIoT. Umożliwiają w ten sposób m.in. realizację predykcyjnego utrzymania ruchu.

  • Zwiększ wydajność: Optymalizacja procedur obsługowych, jak również predykcyjne utrzymanie ruchu zwiększają dyspozycyjność instalacji i obniżają koszty ekploatacji.

  • Zwiększ bezpieczeństwo procesu: Cyfrowe kreatory kierują operatora kolejno przez wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem i minimalizują ryzyko przypadkowego błędu. Błędy procesu są wykrywane we wczesnym etapie.

Uwolnij potencjał dzięki rozwiązaniom IIoT

Heartbeat_Technology Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology to podstawa dla realizacji przyszłościowych strategii opartych o rozwiązania IIoT takich, jak predykcyjne utrzymanie ruchu lub wykrywanie nieprawidłowości procesu. Nowe przetworniki ciśnienia Cerabar i Deltabar wykrywają błędy przyrządu i nieprawidłowości pomiaru, m.in. zatykanie się rurek impulsowych. Rejestrują one dodatkowe parametry, np. skoki ciśnienia. Aplikacje IIoT wykorzystują te dane do określenia profili obciążenia pozostałych komponentów systemu, co pozwala na realizację predykcyjnego utrzymania ruchu.

Większa wydajność dzięki cyfrowej optymalizacji procesów

Testowanie zdalne przetwornika ciśnienia Deltabar na obiekcie ©Endress+Hauser

Konfigurację i weryfikację przetworników Cerabar i Deltabar można wykonać bardzo szybko za pomocą aplikacji SmartBlue poprzez interfejs Bluetooth®. Heartbeat Technology umożliwia weryfikację przyrządu w przeciągu 15 sekund - bez przerywania procesu. Przetworniki ciśnienia sygnalizują wszelkie nieprawidłowości za pomocą komunikatów statusu zgodnie z zaleceniami NAMUR NE107. Dzięki komunikatom diagnostycznym w postaci tekstowej, personel utrzymania ruchu wie dokładnie, jakie działania należy podjąć. Pozwala to na optymalizację i zwiększenie wydajności procesu.

Bezpieczeństwo procesu dzięki inteligentnym rozwiązaniom

Testowanie przetwornika ciśnienia Cerabar na obiekcie podczas pomiaru podciśnienia ©Endress+Hauser

Inteligentne funkcje minimalizują błędy w trakcie eksploatacji. Inteligentne kreatory prowadzą operatora kolejno przez procedurę uruchomienia, włączenia blokady SIL i okresowe testy SIL sprawności obwodu blokadowego. Dla parametrów związanych z bezpieczeństwem obliczana jest suma kontrolna i zapisywana w raporcie z weryfikacji. Dzięki temu możesz od razu zobaczyć, czy parametry te uległy zmianie. Ponieważ przetworniki nowej generacji zostały opracowane zgodnie z normą PN-EN 61508, mogą one być stosowane w aplikacjach zapewniających poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL2 oraz SIL3 (w redundancji homogenicznej).

Weryfikacja przetwornika ciśnienia za pomocą funkcji Heartbeat Weryfikacja w przeciągu 3 minut poprzez interfejs Bluetooth®

Przetwornik ciśnienia CerabarPMP71B ©Endress+Hauser

Przetwornik Cerabar PMP71B z podświetlanym wyświetlaczem

Przetwornik ciśnienia Deltabar PMP75B ©Endress+Hauser

Przetwornik Deltabar PMD75B z podświetlanym wyświetlaczem

Nowe przetworniki ciśnienia Cerabar i Deltabar

Nowe przetworniki ciśnienia absolutnego/względnego Cerabar i Deltabar to pomost do Przemysłowego Internetu Rzeczy. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!