Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Hydrostatyczna sonda poziomu

Hydrostatyczna sonda poziomu

Deltapilot, Waterpilot, Cerabar

Znajdują one zastosowanie w pomiarach poziomu cieczy, past i szlamów, w zbiornikach procesowych i magazynowych. Nawet w trudnych warunkach technologicznych sondy te pracują niezawodnie, zachowując odporność na intensywną kondensację, wzburzenie cieczy, pianę, wytrącające się osady, krystalizację i oblepianie oraz szoki temperaturowe. Niezależność pomiaru od budowy wewnętrznej zbiornika, opcjonalna funkcja bezpośredniego obliczania masy oraz łatwe i szybkie uruchomienie sondy to podstawowe korzyści eksploatacyjne. Poznaj ofertę sond hydrostatycznych - kliknij przycisk poniżej.

Czujnik Contite został opracowany z myślą o hydrostatycznym pomiarze poziomu. Dzięki skutecznej ochronie przed zawilgoceniem piezorezystancyjnej celi pomiarowej oraz jej układu elektronicznego, czujnik Contite jest unikatowo trwały i stabilny w warunkach intensywnej kondensacji oraz częstego mycia i sterylizacji. Element pomiarowy jest hermetycznie zamknięty między membranami pomiarową i odniesienia. Czujnik Ceraphire z suchą celą pomiarową i grubą membraną ceramiczną, odporną na uszkodzenia mechaniczne, oblepienie i przeciążenia ciśnieniowe znajduje zastosowanie w m.in. trudnych warunkach przemysłu ciężkiego i w gospodarce wodno-ściekowej.

Poznaj zasadę działania przetwornika ciśnienia, który stanowi sondę hydrostatyczną

Zasada pomiaru

Sonda mierzy ciśnienie hydrostatyczne P słupa cieczy o danej wysokości h, zgodnie z zależnością:

P = h⋅ρ⋅g
g - stała grawitacji

Jeżeli gęstość cieczy ρ jest stała, to ciśnienie hydrostatyczne jest funkcją wyłącznie wysokości słupa cieczy. Wówczas, znajomość ciśnienia hydrostatycznego pozwala sondzie obliczyć poziom cieczy.

Korzyści

  • Odporność na wzburzenie powierzchni cieczy, pianę, na kształt i budowę wewnętrzną zbiornika

  • Hermetyczny i dokładny czujnik Contite z dużą membraną czołową, odporny na kondensację i szoki temperaturowe

  • Trwały i stabilny czujnik Ceraphire z membraną ceramiczną i automatyczną diagnostyką pęknięcia membrany

  • Swoboda montażu - od góry, z boku lub od dołu zbiornika

  • Opcjonalnie, funkcja bezpośredniego obliczania masy cieczy - zastosuj sondę zamiast wagi tensometrycznej