The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Wibracyjny pomiar gęstości
Przelicznik gęstości FML621

Pomiar gęstości, przeliczanie gęstości cieczy do warunków odniesienia i pomiar stężenia cieczy

  • Wibracyjny pomiar gęstości - Przelicznik gęstości FML621 ©Endress+Hauser

Układ do pomiaru gęstości może być stosowany dla wszystkich cieczy. Pozwala na wykrywanie rodzaju medium, przeliczanie gęstości do warunków odniesienia, obliczanie stężenia, przeliczanie wartości stężeń na jednostki branżowe: °Brix, °Baumé, °API itd. Dodatkowo, moduły matematyczne oprogramowania, oferując funkcje m.in. określania gęstości w warunkach odniesienia, inteligentnego rozróżniania mediów i obliczania stężeń, zapewniają użytkownikowi wsparcie w monitorowaniu jakości produktów. Wykonania do pracy w strefach zagrożonych wybuchem: EEx ia, EEx de oraz EEx d.

Korzyści

  • Możliwość pomiaru w zbiornikach i rurociągach - dowolna orientacja montażowa

  • Szeroki wybór przyłączy technologicznych - uniwersalne zastosowanie

  • Możliwość integracji z istniejącymi punktami pomiarowymi temperatury w celu ich wykorzystania do kompensacji temperaturowej pomiaru gęstości

  • Brak elementów ruchomych - bezobsługowość i wysoka trwałość mechaniczna

  • Funkcja zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem lub zbiornika przed przelaniem

  • Przelicznik gęstości FML621 umożliwia wykonywanie dodatkowych obliczeń (np. masy produktu)

  • Wbudowany rejestrator danych: wsparcie podczas obsługi i czynności serwisowych

Zastosowanie

Oprogramowanie przelicznika gęstości, określania gęstości w warunkach odniesienia, obliczania stężenia cieczy

  • Tempertaura otoczenia: -20 do +50°C (-4 do +122°F)

  • Międzynarodowe certyfikaty przeciwwybuchowe

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości