Radarowe pomiary poziomu w obiegu wodno-parowym kotła

Dokładne. Bezobsługowe. Bezpieczne.

Przetworniki różnicy ciśnień zwykle służą do pomiaru poziomu wody kotłowej oraz kondensatu. Są one wrażliwe na zmiany ciężaru właściwego cieczy przy każdej zmianie mocy bloku energetycznego. Utrzymanie torów impulsowych w dobrym stanie i algorytmy korygujące pomiar poziomu to problemy, z którymi służby utrzymania ruchu elektrociepłowni i elektrowni zawodowych zmagają się codziennie. Dzięki bezobsługowym radarom Levelflex, które nie wymagają okresowych kalibracji, stosowania torów impulsowych i korekcji wskazań, pomiary poziomu wody kotłowej i kondensatu stają się wygodne i bezpieczne.

Korzyści

  • Łatwe w użyciu – bez uciążliwych torów impulsowych, naczyń schładzających i algorytmów korygujących sygnał wyjściowy

  • Większe bezpieczeństwo i mniej postojów bloku - podwyższona niezawodność radaru Levelflex wg SIL2/3 PN-EN 61508/61511 audyt TÜV

  • Spokojna praca - brak konieczności odkamieniania i odpowietrzania instalacji pomiarowej. Uzupełnianie wody w obiegu kotła odbywa się bez zakłóceń i wymuszania pracy "na rękę"

  • Niższe koszty utrzymania ruchu – bez regularnych napraw lub kosztownych wymian przetwornika dP

Pomiary poziomu w podgrzewaczach wody i w walczaku kotła wodno-parowego

©Endress+Hauser

Zbyt niski poziom wody kotłowej w podgrzewaczach i w walczaku może doprowadzić do przepalenia ekranów wodno-rurowych nad paleniskiem kotła. Jeżeli jest on za wysoki, to duża zawartość wody w parze grozi uszkodzeniem turbiny. Rośnie ryzyko kosztownego zatrzymania produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Pomiar poziomu wody kotłowej powinien być więc dokładny i powtarzalny. Tylko wówczas system sterowania i automatyka zabezpieczeniowa spełnią swoje zadania.

Levelflex wykorzystuje sygnał mikrofalowy do pomiaru poziomu wody kotłowej

Sygnał mikrofalowy – w odróżnieniu od przetworników różnicy ciśnień – jest odporny na zmiany gęstości wody, ciśnienia statycznego i temperatury. Dzięki temu regulacja poziomu wody, sterowanie jednostką i praca obwodów automatyki zabezpieczeniowej stają się stabilne oraz przewidywalne.

Niezawodny pomiar poziomu w kondensatorze (skraplaczu) pod turbiną

W kondensatorze podturbinowym zachodzi skraplanie pary z wyjścia turbiny niskoprężnej. Powstały kondensat można ponownie wykorzystać w obiegu kotła jako wodę zasilającą. Od ilości kondensatu w skraplaczu zależy sterowanie uzupełnianiem wody w obiegu kotłowym. Spadek temperatury zimnego źródła w kondensatorze zwiększa sprawność cieplną cyklu. Jednocześnie pojawia się tam próżnia. Podciśnienie unoszące kondensat jest powodem wybrzuszania i pękania metalowych membran czujników przetwornika dP. Częste nieszczelności torów impulsowych i niestabilność pomiaru poziomu powodowana zmianami gęstości skroplin to dodatkowe problemy do rozwiązania.

©Endress+Hauser

Zapewnij stabilną pracę obwodów automatyki zabezpieczeniowej

Radary falowodowe Levelflex wykorzystują sygnał mikrofalowy do pomiaru poziomu skroplin. Jest on odporny na głęboką próżnię i zmiany gęstości kondensatu. Dzięki temu uzupełnianie ilości wody w obiegu kotła, sterowanie jednostką i praca obwodów automatyki zabezpieczeniowej stają się stabilne oraz przewidywalne.

©Endress+Hauser

Weź udział w konkursie

Pierwszych 30 osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi w konkursie, otrzyma zegar biurkowy Lolliclock Endress+Hauser, który odmierza czas bezobsługowej eksploatacji kotła wodno-parowego. Dla pozostałych uczestników konkursu przygotowaliśmy gwarantowany upominek. Konkurs trwa do 14.02.2016 r.

©Endress+Hauser

1. Jakich przyrządów używasz do pomiaru poziomu wody kotłowej w podgrzewaczach regeneracyjnych, walczaku i skraplaczu (kondensatorze)?

a) przetworników różnicy ciśnień lub przetworników ciśnienia

b) sond przewodnościowych lub pojemnościowych

c) sond pływakowych lub magnetostrykcyjnych

d) radarów falowodowych

e) innych

3. Którą korzyść uważasz za najcenniejszą w stosowaniu radarowych przetworników poziomu z falowodem Levelflex do pomiaru poziomu w podgrzewaczach regeneracyjnych, walczaku i skraplaczu (kondensatorze)?

a) niższe koszty eksploatacji – brak konieczności odkamieniania, płukania, odpowietrzania i kalibracji instalacji pomiarowej

b) łatwy i szybki montaż – użycie radaru bez zgłoszeń do UDT

c) komfortowa praca – mniej słabych punktów instalacji pomiarowej, podatnych na nieszczelności i brak konieczności korekcji pomiaru od zmian gęstości cieczy

d) mniej postojów kotła – niezawodność pomiarów dzięki SIL2/3 z audytem TÜV

Informacje potrzebne do obsługi konkursu

Kontakt