Przenośne konfiguratory urządzeń

Przenośne konfiguratory do uruchamiania i konserwacji urządzeń obiektowych

Field Xpert to konfiguratory urządzeń będące wzmocnionymi komputerami przenośnymi umożliwiającymi łatwy lokalny dostęp do urządzeń obiektowych z wykorzystaniem interfejsu Bluetooth lub WiFi. Te zaprojektowane do stosowania z urządzeniami HART i FOUNDATION Fieldbus komputery można używać do konfigurowania, diagnozowania i analizowania stanu ich pracy. W zależności od wersji możliwe jest również odczytywanie bezprzewodowych etykiet identyfikacyjnych urządzeń RFID NFC. Konfiguratory Field Xpert łączą się również z bazą danych urządzeń Endress+Hauser, umożliwiając pobranie instrukcji obsługi, certyfikatów i danych kalibracyjnych urządzeń.

Field Xpert — architektura systemu ©Endress+Hauser

Field Xpert — architektura systemu

Zasada działania: połączenie z urządzeniami obiektowymi

Field Xpert może nawiązać połączenie z urządzeniami obiektowymi dwoma sposobami. Do nawiązania połączenia na terenie obiektu stosowany jest modem HART lub FF/Bluetooth. Do połączenia sieciowego wymagany jest interfejs WiFi, a dostęp do urządzenia odbywa się za pośrednictwem bramy FOUNDATION Fieldbus lub HART. Interfejs USB umożliwia archiwizację danych konfiguracyjnych urządzenia na komputerze.

Oprogramowanie konfiguracyjne Device Xpert

Field Xpert można wyposażyć w oprogramowanie HART i/lub FOUNDATION Fieldbus Device Xpert. Oprócz wykonywania konfiguracji urządzenie to umożliwia również diagnostykę zgodnie z normą NAMUR NE 107 i porównanie konfiguracji. Dostęp do bazy danych urządzeń Endress+Hauser umożliwia pobranie instrukcji obsługi i innych danych wykorzystywanych w czasie użytkowania urządzenia. Biblioteki sterowników urządzeń (DD) są aktualizowane automatycznie.

Korzyści

  • Szybkie i łatwe uruchamianie na obiekcie

  • Szybka diagnostyka urządzeń z informacją o przyczynie i sposobie usunięcia usterki (NAMUR NE 107)

  • Archiwizowanie konfiguracji urządzeń na potrzeby przyszłych porównań

  • Dostęp online do danych cyklu życia urządzenia, np. instrukcji obsługi i certyfikatów

  • Zdalna identyfikacja urządzeń z wykorzystaniem etykiet RFID NFC