DA61C, Naczynie kondensacyjne

Product picture of:  DA61C

Zastosowanie: PMD55, PMD75, aplikacje
pomiaru pary wodnej.

  • Poprzednia wersja