The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Znaczne obniżenie liczby błędów pomiarowych i kosztów konserwacji

7 stacji do napełniania wyposażonych w przepływomierze Coriolisa, zastąpiło stare przepływomierze objętościowe w zakładzie Arkemy

Ten zakład chemiczny we Francji zatrudnia tysiąc pracowników. Zakład przypomina wielkie mrowisko, w którym każdy wykonuje swoje obowiązki zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Po wejściu do zakładu od razu widać, jak ważne jest bezpieczeństwo. Wytwarzane w nim produkty chemiczne są łatwopalne i toksyczne. Każdy pracownik musi oczywiście nosić maskę przeciwgazową, obuwie ochronne, kask, skórzane rękawice, okulary oraz fartuch. Słoneczna pogoda i piękne krajobrazy naturalne wynagradzają jednak takie warunki pracy.

Wyniki

 • Natychmiastowy zwrot z inwestycji

 • Doskonała precyzja i powtarzalność pomiarów

 • Ograniczenie wymaganych prac konserwacyjnych

 • Łatwe w obsłudze rozwiązanie

 • Sprzęt odporny na działanie substancji żrących

 • Pan Richard — kierownik ds. konserwacji
  Byliśmy pod wrażeniem powtarzalności wyników zapewnionej przez przepływomierze Endress+Hauser. Urządzenia są również bardzo niezawodne, zatem jesteśmy w pełni zadowoleni

  Jean-Luc Richard

  Kierownik ds. konserwacji, Arkema

 • Marc Puertas, operator logistyczny
  Stosowany przez nas przepływomierz masowy jest niezwykle użyteczny i o wiele szybszy niż nasz stary sprzęt.

  Marc Puertas

  Operator logistyczny, Arkema

 • Pan Vidales, kierownik ds. logistyki
  Zauważyliśmy, że nasze poprzednie przepływomierze stale dawały wynik znacznie odbiegający od masy załadunku. Błąd odczytu mieścił się w zakresie od 150 do 200 kg.

  Pan Vidales

  Kierownik ds. logistyki, Arkema

Arkema jest jednym z operatorów zakładu. Zakład wytwarza i dostarcza produkty siarkopochodne, takie jak półprodukty chemiczne i związki aromatyczne, które są wtryskiwane do sieci gazu ziemnego na potrzeby wykrywania nieszczelności. Niekończący się strumień samochodów ciężarowych i cystern w centrum logistycznym dostarcza ponad 80 ton dziennie do klientów. Operatorzy parkują samochód, podłączają wąż i przewód uziomowy, ustawiają zamówioną ilość i rozpoczynają napełnianie. Przed opuszczeniem pojazdy są ważone w celu wystawienia faktury.

Gdy wartości odczytu na przepływomierzu i wadze się nie zgadzają.

Zmierzono również ilość płynu do dostarczenia. 7 stacji do napełniania było wyposażonych w przepływomierze objętościowe. Kierownik ds. logistyki, pan Vidales, zauważył, że pomiary z przepływomierzy objętościowych były niezgodne z wartościami wskazywanymi na wadze pomostowej. Aby uniknąć skarg, do każdej dostawy dodawano zawsze dodatkowe 200 kg. Jednocześnie, pan Richard, zajmujący w tamtym czasie stanowisko dyrektora działu konserwacji, odnotowywał znaczne wydatki na konserwację wymaganą przez te urządzenia

Nadszedł czas na wymianę zawodnego i trudnego w utrzymaniu sprzętu. Zgodnie z danymi technicznymi określonymi przez pana Richarda i pana Vidalesa nowe rozwiązanie musiało być odporne na działanie żrących substancji występujących w otoczeniu. W skład sprzętu wchodziły nastawiany dozownik i przepływomierz. Urządzenie pomiarowe musiało być dokładne, niezawodne i zdolne do generowania powtarzalnych wyników. Sprzęt musiał być również praktyczny w codziennym użytkowaniu i dostosowany do warunków pracy operatorów, noszących skórzane rękawice, a także do środowiska w zakładzie przemysłowym.

Rozwiązanie do odmierzania oparte na precyzyjnych przepływomierzach masowych

Po przeanalizowaniu wymogów Arkemy Endress+Hauser zaproponował rozwiązanie do napełniania składające się z jednego nastawianego dozownika Contrec i jednego przepływomierza masowego Coriolisa dla każdej stacji napełniania. Nastawiany dozownik jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Jest odporny na zabrudzenia i może być obsługiwany bez zdejmowania rękawic.

Wybrano przepływomierz masowy Coriolisa Promass 80E. Zasada pomiaru Coriolisa jest wysoce precyzyjna i umożliwia bezpośredni pomiar masowego natężenia przepływu bez błędów pomiarowych spowodowanych wahaniami gęstości. Przepływomierze masowe nie zawierają żadnych ruchomych części, co znacznie ogranicza zakres wymaganych prac konserwacyjnych. Przepływomierze Promass 80E są również bardzo wytrzymałe i mają małe rozmiary. Znacznie ułatwiło to etap instalacji, ponieważ nowe przepływomierze mogły zostać zamontowane w miejsce starych.

Niemal natychmiastowy zwrot z inwestycji i pełna satysfakcja

Pan Richard szybko obliczył zwrot z inwestycji, w tym koszt dodatkowego dostarczonego sprzętu i koszty konserwacji przepływomierzy objętościowych. Rozwiązanie zaproponowane przez Endress+Hauser zostało zaakceptowane i zainstalowane. Po ponad roku jego stosowania wyniki są bardzo korzystne. Pan Richard jest bardzo zadowolony: „Projekt okazał się ogromnym sukcesem. Operatorzy szybko przyzwyczaili się do używania nowych przepływomierzy. Są one bardzo dokładne, a poziom błędów pomiarowych zmniejszył się z 200 kg do 10 kg. Jesteśmy zachwyceni”.

Urządzenia do odmierzania i napełniania

Endress+Hauser oferuje ustandaryzowane i certyfikowane rozwiązanie na potrzeby transakcji handlowych oparte na skidzie pomiarowym do załadunku LMS 080/100/150

 • Skidy pomiarowe do załadunku (LMS) zaprojektowane i certyfikowane zgodnie z dyrektywą w sprawie instrumentów pomiarowych (MID) gwarantują zgodność z przepisami dotyczącymi transakcji handlowych.

 • Szybka instalacji, uruchamianie i integracja

 • Ograniczenie liczby błędów rozliczeniowych dzięki wydajnym przepływomierzom Coriolisa Promass

 • Niskie koszty konserwacji dzięki konstrukcji odpornej na zużycie

 • Niskie koszty ponownego wzorcowania

 • Niższy poziom utraty ciśnienia niż w przypadku przepływomierzy objętościowych

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail