Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Projekty automatyzacji procesów technologicznych oparte o światowe standardy

Projekty automatyzacji procesów technologicznych

Płynne zarządzanie projektem w oparciu o globalnie zharmonizowane i ustandaryzowane standardy

Naszym celem jest pomoc klientom w pomyślnej realizacji projektów inżynierskich lub budowie zakładów produkcyjnych. Profesjonalna komunikacja i współpraca skutkują zaufaniem, które jest kluczowym czynnikiem pomyślnej realizacji projektów w zakresie automatyzacji procesów. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do dużych projektów lub przy outsourcingu mniej istotnych funkcji. Zasady te dotyczą zarówno projektów budowy nowych zakładów, jak i rozbudowy oraz modernizacji istniejących.

Wdrażanie rozwiązania w istniejącym zakładzie produkcyjnym zwykle przebiega pod presją czasu lub jest realizowane podczas ściśle określonych okresów zatrzymania produkcji. Wymaga to odpowiedniej koordynacji i wystarczających zasobów.

Zarządzanie projektami

Wybór właściwych projektów oraz dobór odpowiednich ludzi do zespołu projektowego są konieczne do pomyślnego rozpoczęcia i zakończenia projektu. Niezwykle istotne są komunikacja i zaangażowanie na wstępnym etapie projektu. Jasne zasady ustalone na początku projektu gwarantują, że będzie on realizowany odpowiednio do stopnia jego złożoności.

Nasz proces zarządzania projektami opiera się na ramowych zasadach PMI® (Project Management Institute) (podręcznik PMBOK® Guide), a nasi menedżerowie projektu z certyfikatem PMP® stanowią podstawowy punkt kontaktowy dla klientów.

Zalety globalnie zharmonizowanego procesu

 • Skalowalność procesów pod kątem złożoności projektu — ustandaryzowane i sprawdzone struktury podziału pracy oraz metody zarządzania procesami

 • Redukcja kosztów realizacji projektu dzięki wykorzystaniu na etapie projektowania narzędzi zwiększających wydajność oraz udostępnionych przez nas zasobów kadrowych

 • Profesjonalne komunikacja i współpraca między wszystkimi stronami projektu

 • Procedury akceptacji oraz zarządzenie ryzykiem operacyjnym zapewniające bezpieczeństwo oraz redukcję ryzyka w całym procesie realizacji projektu

Standaryzacja procesu projektowego

Nasz ustandaryzowany proces realizacji projektu zapewnia przestrzeganie wstępnych ustaleń na etapach planowania, wykonywania, kontrolowania i działania, a w rezultacie realizację założonych zadań i celów projektu. Dzięki temu możemy zapewnić szybsze i właściwe zarządzanie projektami naszych klientów, a także ich wsparcie i obsługę.

 • Grafiki przedstawiające proces biznesowy przebiegu projektów oraz informacje o Endress+Hauser ©Endress+Hauser

  Proces realizacji projektu — realizujemy nasze projekty w oparciu o globalnie zharmonizowane procedury zapewniające skuteczność wdrożenia

 • Globalna sieć Endress+Hauser zapewniająca wsparcie projektów w poszczególnych krajach. ©Endress+Hauser

  Dzięki oddziałom na całym świecie projekty naszych klientów są realizowane zgodnie z terminem i zaplanowanym budżetem.

 • Profesjonalne komunikacja i współpraca między wszystkimi interesariuszami projektu ©Endress+Hauser

  Zdolności organizacyjne pozwalające radzić sobie z każdym stopniem złożoności projektów uzyskane dzięki elastycznie pracującym zespołom projektowym, w których obowiązuje wyraźny podział obowiązków i które dysponują wsparciem eksperckim.

 • Zarządzanie ryzykiem jest ciągłym procesem mającym na celu identyfikację potencjalnych problemów ©Endress+Hauser

  Strategie zarządzania ryzykiem - Zaangażowany jest cały zespół projektowy; zarządzanie ryzykiem odbywa się podczas realizacji projektu na podstawie procesu metodologicznego.

 • Zarządzanie projektem jest u nas realizowane przez menedżerów projektu z certyfikatem PMP® będących częścią zespołu ©Endress+Hauser

  Nasi wszechstronnie wyszkoleni kierownicy projektu posiadający certyfikaty PMP® stanowią podstawowy punkt kontaktowy dla klientów.

 • Plan — Wykonanie — Kontrola — Działanie ©Endress+Hauser

  1. Plan (planowanie projektu) 2. Wykonanie (wykonanie prac związanych z projektem zgodnie z planem) 3. Kontrola (identyfikacja różnic między wykonaniem a projektem) 4. Działanie (eksploatacja z wprowadzaniem odpowiednich korekt)

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail