Testowanie w celu osiągnięcia najwyższego stopnia bezpieczeństwa

Centrum testowe Endress + Hauser

Urządzenia pochodzące od Endress+Hauser muszą być odporne na najbardziej niekorzystne warunki i gwarantować całkowite bezpieczeństwo również w ekstremalnych warunkach. Dlatego są one poddawane testom w naszym zakresie, w akredytowanym laboratorium: ani ekstremalne wahania temperatury, naprężenia mechaniczne czy elektrosmogi nie mogą zaszkodzić urządzeniom. Podlegają również zabezpieczeniu przed wybuchem i testom w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

Kontakt