Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Szkolenie Modbus

Modbus, prostota i wytrzymałość, opracowana z myślą o aplikacjach przemysłowych

Prosta i wytrzymała, technologia Modbus stała się standardowym protokołem komunikacyjnym. Funkcjonuje teraz jako powszechnie dostępny sposób łączności przemysłowych urządzeń elektronicznych. Umożliwia komunikację pomiędzy wieloma urządzeniami podłączonymi do tej samej sieci, np. system równocześnie mierzący przepływ i wysyłający wyniki do komputera. Modbus jest również często wykorzystywany do łączenia komputera nadzorującego ze zdalną jednostką terminala (RTU) podczas kontroli i akwizycji danych (SCADA) systemów.

Modbus, prosta i wytrzymała, opracowana z myślą o aplikacjach przemysłowych ©Endress+Hauser

Szkolenie z technologii Modbus

Dzięki szkoleniu, zrozumiesz jak działa technologia Modbus w automatyce przemysłowej. Dowiesz się także o typowych montażach technologii Modbus oraz o tym na czym polega taka komunikacja. Podłączysz część systemu Modbus i sprawisz, że zacznie pracować. Dodatkowo, podczas warsztatów skoncentrujemy się na integracji i interpretacji danych w systemie macierzystym i usuwaniu błędów w systemie Modbus.

Więcej informacji >>>

Kontakt