Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Jakość jest naszą misją

Zarządzanie jakością to istotny element naszej kultury organizacyjnej

Oferujemy wyjątkowe korzyści dla naszych klientów i dlatego zarządzanie jakością jest częścią kultury naszego przedsiębiorstwa. Nie tylko badamy, oceniamy i mierzymy. My jakością po prostu. Nieliczne błędy to dla nas motywacją. Są one szansą na wprowadzenie usprawnień i każdego dnia jesteśmy bliższsi realizacji naszego celu: zero strat i wad produkcyjnych. Wysoka satysfakcja pracowników sprzyja ich zaangażowaniu, ciągłe szkolenia zwiększają ich motywację i umiejętności.

Zarządzanie jakością

Wszystkie zakłady produkcyjne Endress + Hauser Flowtec AG posiadają certyfikowany system zarządzania jakością i są akredytowane zgodnie z ISO 45001. Instrukcje zarządzania jakością w Endress+Hauser Flowtec AG możesz pobrać tutaj.

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

 • SQS - Szwajcarskie Stowarzyszenie Systemów Jakości i Zarządzania potwierdza, że Endress+Hauser Flowtec AG posiada system zarządzania, który spełnia wymagania ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 Dowiedz się więcej >>>

 • IQNet - Międzynarodowa Sieć Certyfikacji potwierdza, że Endress+Hauser Flowtec AG posiada system zarządzania, który spełnia wymagania ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 Dowiedz się więcej >>>

ISO 50001

 • SQS - Szwajcarskie Stowarzyszenie Systemów Jakości i Zarządzania potwierdza, że Endress+Hauser Flowtec AG posiada system zarządzania, który spełnia wymagania ISO 50001 Dowiedz się więcej >>>

 • IQNet - Międzynarodowa Sieć Certyfikacji potwierdza, że Endress+Hauser Flowtec AG posiada system zarządzania, który spełnia wymagania ISO 50001 Dowiedz się więcej >>>

AD 2000-Merkblatt HP 0 and DIN EN ISO 3834-2

 • TÜV-CERT- Jednostka notyfikowana do urządzeń ciśnieniowych. Endress+Hauser Flowtec AG został poddany audytowi zgodnie z AD 2000-Merkblatt HP 0 i DIN EN ISO 3834-2. Potwierdzeniem jest dyrektywa 97/23 / WE dotycząca urządzeń ciśnieniowych. Dowiedz się więcej >>>

Akredytacje

 • SCS - SAS Swiss Accreditation Services
  Laboratorium kalibracyjne do pomiaru przepływu wody, powietrza i gęstości zgodnie z normą ISO / IEC 17025, SN EN ISO / IEC 17025 Dowiedz się więcej >>>

Dodatkowe certyfikaty

 • TÜV NORD - Powiadomienie o zapewnieniu jakości ATEX - Produkcja zapewniająca jakość
  ATEX 1348 Q TÜV NORD
  Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna System certyfikacji IEC dla atmosfer wybuchowych Dowiedz się więcej >>>

 • SQS - PED Certyfikacja produkcji zgodnie z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (PED)
  Endress+Hauser Flowtec AG został poddany audytowi zgodnie z Dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23 / WE Moduł H. Dowiedz sie więcej >>>

Kontakt