Pełne sprawozdanie EcoVadis na temat Endress+Hauser

Zapoznaj się z oceną naszej firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

EcoVadis obsługuje pierwszą platformę współpracy, która umożliwia przedsiębiorcom sprawdzenie informacji o wynikach ich dostawców w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej na całym świecie. Tutaj znajdziesz pełne sprawozdanie EcoVadis na temat Grupy Endress+Hauser.

Pełne sprawozdanie EcoVadis na temat Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Ocena Endress+Hauser przeprowadzona przez EcoVadis

Endress+Hauser otrzymał ocenę ZŁOTĄ za jego podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu. Aby otrzymać to wyróżnienie, firma musi uzyskać łączny wynik na poziomie 62–100 punktów.

Dobre wiadomości

Endress+Hauser znajduje się w grupie 5% najlepszych dostawców ocenionych przez EcoVadis w kategorii producentów urządzeń pomiarowych, testowych, nawigacyjnych i sterujących.

Skala oceny

Endress+Hauser ma zorganizowane i proaktywne podejście do tematu społecznej odpowiedzialności biznesu. Zobowiązania, polityki oraz konkretne działania mają bardzo duże znaczenie. Firma posiada rozwinięty system raportowania CSR w zakresie podejmowanych działań i wskaźników oceny. Tutaj znajdziesz pełne sprawozdanie EcoVadis na temat Grupy Endress+Hauser, a także profil zrównoważonego rozwoju EcoVadis oraz certyfikat EcoVadis.

Kontakt