Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Mniej odpadów i niższe koszty

Nowy ekologiczny proces oczyszczania strumieniowo-ściernego metalu

Do niedawna każdego roku Endress+Hauser zużywał 60 ton metrycznych szklanych kulek do obróbki powierzchniowej przepływomierzy. Dzięki zmianie środka do oczyszczania strumieniowo-ściernego na śrut ze stali nierdzewnej zużywane są obecnie tylko 2 tony materiału. Ta innowacja jest korzystna dla środowiska i oszczędza zasoby.

Krytyczne przebarwienia. ©Endress+Hauser
Wtryskowy system do oczyszczania strumieniowo-ściernego. ©Endress+Hauser
Wtryskowy system do oczyszczania strumieniowo-ściernego. ©Endress+Hauser

W zakładzie Endress+Hauser w Reinach w Szwajcarii wytwarza się tysiące przepływomierzy tylko do prac inżynieryjnych związanych z pomiarem procesów przemysłowych. Jeden etap procesu produkcyjnego obejmuje zespawanie dwóch części obudowy, co prowadzi do powstawania czerwonych odbarwień na szwach spawalniczych. „Te przebarwienia spowodowane wysoką temperaturą muszą zostać całkowicie usunięte przy pomocy środków do oczyszczania strumieniowo-ściernego.

W przeciwnym razie w bardzo krótkim czasie dojdzie do korozji i zniszczenia nieobrobionych powierzchni pod wpływem czynników atmosferycznych”, wyjaśnia Boris Lautons, który odpowiada za obsługę systemów do oczyszczania strumieniowo-ściernego.

Po przeprowadzeniu wielu prób w 2012 r. Endress+Hauser podjął decyzję o zastąpieniu szklanych kulek używanych w procesie oczyszczania strumieniowo-ściernego śrutem ze stali nierdzewnej. Ta zmiana opłaciła się na kilka sposobów — zarówno pod względem zużycia i utylizacji materiału do oczyszczania strumieniowo-ściernego, jak i BHP.

Bezpieczniejsza praca — mniej pyłu

Dzięki większemu ciężarowi właściwemu śrutu ze stali nierdzewnej podczas czyszczenia przy użyciu tego środka wytwarzane jest znacznie mniej pyłu niż w przypadku szklanych kulek. Większa czystość zwiększa poziom bezpieczeństwa produkcji i minimalizuje ryzyko wdychania pyłu przez operatorów.

Ochrona środowiska — mniej odpadów

Przy zużywanych zaledwie 2 tonach metrycznych proszku metalowego na rok stosowanie stali nierdzewnej jako materiału do oczyszczania strumieniowo-ściernego generuje znacznie mniej odpadów w porównaniu do 60 ton proszku szklanego, który nie może zostać ponownie przetworzony i musi być utylizowany jako odpad specjalny. Ponadto koszt utylizacji proszku szklanego — 22 000 EUR rocznie — jest znacznie wyższy niż w przypadku środków do oczyszczania strumieniowo-ściernego ze stali nierdzewnej.

Większa delikatność procesu — mniej ścierania

Śrut metalowy obciąża systemy do oczyszczania strumieniowo-ściernego w znacznie mniejszym stopniu niż kulki szklane. Okres użytkowania osłon, przewodów i dyszy do oczyszczania strumieniowo-ściernego zwiększa się nawet dziesięciokrotnie.
Boris Lautons podsumowuje: „Przekształcone systemy są bardziej przyjazne dla środowiska i oszczędzają zasoby, a przy tym są znacznie bardziej wydajne pod względem ekonomicznym”.

Kontakt