Zasady Endress+Hauser

Kilka słów o naszej kulturze organizacyjnej

Nie wystarczy znajomość spisanych praw obowiązujących w firmie – należy jeszcze realizować założenia jej kultury organizacyjnej. „Zasady Endress+Hauser” wyjaśniają jakimi wartościami się kierujemy.

Przekonania Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Kluczowe zasady

 • Służymy naszym klientom i od nich się uczymy

 • Jesteśmy firmą rodzinną

 • Pielęgnujemy atmosferę zaufania

 • Jakość ma najwyższy priorytet

 • Cenimy lojalność i odpowiedzialność społeczną

 • Rozmawiamy otwarcie i konstruktywnie

 • Wyciągamy wnioski z popełnianych błędów

Ludzie

 • Jesteśmy skromni

 • Posiadamy odwagę cywilną

 • Wytrwale dążymy do celu

 • Współpracujemy ze sobą

 • Jesteśmy życzliwi

 • Wspólny interes przed interesem jednostki

 • Szanujemy różnorodność

Przywództwo

 • Kierujemy, dając przykład postępowania

 • Stawiamy wyzwania i wspieramy naszych pracowników

 • Zachęcamy do rozwoju osobistego

 • Wspieramy atmosferę współpracy

 • Doceniamy pracowników

Priorytety

 • Robimy rzeczy ważne dla naszych klientów

 • Postępujemy etycznie

 • Ewolucja zamiast rewolucji

 • Te same rzeczy wykonujemy jednakowo i właściwie od samego początku

 • Problemy rozwiązujemy u źródeł

 • Wierzymy w ludzi i ich kompetencje

 • Zyski są wynikiem dobrej pracy a nie celem