Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Władze Grupy Endress+Hauser

Role i zadania Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Endress+Hauser

Zarząd, z pomocą Rady Nadzorczej, odpowiada za przekładanie przyjętej strategii w działania dotyczące codziennej działalności firmy.

Zarząd

Czonkowie Zarządu i zakres obowiązków (od lewej): Roland Kienzler (HR), CFO Dr Luc Schultheiss, Nikolaus Krüger (Sprzedaż), Dr Heiner Zehntner (Dział Prawny), Dr Andreas Mayr (Marketing i Technologie), Dr Manfred Jagiella (Analiza Cieczy), CEO Matthias Altendorf and Pieter de Koning (IT)

Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu, którzy odpowiadają przed Walnym Zgromadzeniem, czyli udziałowcami. Każdy członek Zarządu ma określone obowiązki, a ogólną odpowiedzialność ponosi Prezes Zarządu Grupy Endress+Hauser.

Kierowanie firmą

Członkowie Zarządu odpowiadają za stworzenie strategii firmy, którą następnie wdrażają z pomocą Rady Nadzorczej. Aby mogli to zadanie wypełniać prawidłowo, muszą być specjalistami w swoich dziedzinach, ale też mieć dużą wiedzę ogólną. Decydują o kierunkach rozwoju Grupy, określają ryzyko i szanse, jakie przed nią stoją.

Harmonizacja

Niezależna działalność podmiotów podlegających pod Endress+Hauser, takich jak centra sprzedaży i produkcji, stanowi część kultury organizacyjnej firmy. Członkowie Zarządu mają za zadanie zharmonizować działalność wszystkich ośrodków i ustalić wspólne cele.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza (od lewej): Fernando Fuenzalida, Hans-Peter Endress, Dr Heiner Zehntner (Sekretarz), Thomas Kraus, Michael Ziesemer, Dr Hans Jakob Roth, Klaus Endress (Przewodniczący) i Antonietta Pedrazzetti

Członkowie Rady Nadzorczej Grupy Endress+Hauser doradzają Zarządowi w ważnych kwestiach i weryfikują przestrzeganie przez niego najważniejszych zasad. Kluczowe decyzje Zarządu wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
info@pl.endress.com