Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Władze Grupy Endress+Hauser

Role i zadania Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Endress+Hauser

Zarząd, z pomocą Rady Nadzorczej, odpowiada za przekładanie przyjętej strategii w działania dotyczące codziennej działalności firmy.

Członkowie Zarządu Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Członkowie zarządu: dr Manfred Jagiella, dr Heiner Zehntner, Nikolaus Krüger, Pieter de Koning, dyrektor operacyjny dr Andreas Mayr, dyrektor generalny Matthias Altendorf, Jörg Stegert i dyrektor finansowy dr Luc Schultheiss.

Rada Nadzorcza Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Rada Nadzorcza Endress + Hauser: Michael Ziesemer, dr Hans Jakob Roth, Antonietta Pedrazzetti, dr Heiner Zehntner, Thomas Kraus, Klaus Endress, Mathis Büttiker, Hans-Peter Endress.

Zarząd

Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu, którzy odpowiadają przed Walnym Zgromadzeniem, czyli udziałowcami. Każdy członek Zarządu ma określone obowiązki, a ogólną odpowiedzialność ponosi Prezes Zarządu Grupy Endress+Hauser.

Kierowanie firmą

Członkami zarządu Endress + Hauser są dyrektor korporacyjny Dział analityczny Dr Manfred Jagiella, główny radca prawny dr Heiner Zehntner, dyrektor ds. Sprzedaży Nikolaus Krüger, dyrektor ds. Informacji Pieter de Koning, dyrektor ds. Operacyjnych Andreas Mayr, dyrektor generalny Matthias Altendorf, dyrektor działu kadr Oficer Jörg Stegert i dyrektor finansowy Luc Schultheiss.

Członkami zarządu Endress+Hauser są CEO Matthias Altendorf, dyrektor ds. informacyjnych Pieter de Koning, dyrektor ds. badań korporacyjnych, dr Manfred Jagiella, dyrektor ds. kadr Roland Kienzler (do 30 czerwca 2018 roku, od 1 października 2018 roku będzie to Jörg Stegert), dyrektor operacyjny dr Andreas Mayr, dyrektor finansowy dr Luc Schultheiss i radca prawny dr Heiner Zehntner.

Harmonizacja

Niezależna działalność podmiotów podlegających pod Endress+Hauser, takich jak centra sprzedaży i produkcji, stanowi część kultury organizacyjnej firmy. Członkowie Zarządu mają za zadanie zharmonizować działalność wszystkich ośrodków i ustalić wspólne cele.

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej Grupy Endress+Hauser doradzają Zarządowi w ważnych kwestiach i weryfikują przestrzeganie przez niego najważniejszych zasad. Kluczowe decyzje Zarządu wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.

Jego członkami są Michael Ziesemer (wiceprezes), dr Hans Jakob Roth, Antonietta Pedrazzetti, dr Heiner Zehntner (sekretarz), Thomas Kraus, Klaus Endress (prezes), Mathis Büttiker i Hans-Peter Endress.