Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zwiększanie efektywności instalacji przez cały cykl życia

Oprogramowanie i aplikacje on-line wspierają działalność firmy EMS GmbH

Firma EMS GmbH, oprócz dużych odbiorców przemysłowych, zaopatruje wiele małych i średniej wielkości zakładów przemysłowych w Parku Przemysłowym Schwarza w energię elektryczną, ciepło, wodę użytkową i procesową, sprężone powietrze i azot. Oprogramowanie i aplikacje on-line Endress+Hauser zapewniają firmie EMS GmbH wsparcie począwszy od fazy projektu inżynierskiego, a skończywszy na fazie konserwacji.

Oprogramowanie i aplikacje on-line wspierają działalność firmy EMS GmbH. ©EMS Schwarza GmbH Germany

Firma EMS Schwarza GmbH zwiększyła wydajność elektrowni

Wyniki 

  • Prosty i niezawodny dobór aparatury pomiarowej

  • Oszczędność czasu dzięki możliwości zakupu przyrządów on-line

  • Centralne zarządzanie aparaturą

  • Pełna przejrzystość przez cały cykl życia systemu

Oczekiwania klienta

Wszystkie informacje dotyczące procesu wytwarzania i systemu dystrybucji energii są zgromadzone i zarządzane centralnie. Najnowocześniejsza aparatura kontrolno-pomiarowa i systemy monitorowania umożliwiają rzetelne pomiary i niezakłócone dostarczanie energii wszystkim odbiorcom.

Nasze rozwiązanie

Do pomiarów elektrycznych, sterowania i regulacji w EMS GmbH zastosowano technologie pomiarowe, usługi i rozwiązania Endress+Hauser. Dostarczone oprogramowanie odgrywa ważną rolę w ich codziennej pracy. Oprogramowanie Applicator służy do łatwego doboru i projektowania systemów pomiarowych, natomiast sklep on-line jest platformą umożliwiającą zakupy produktów Endress+Hauser.

Aplikacja W@M Enterprise gromadzi dane eksploatacyjne

Do obsługi i konfiguracji przyrządów pomiarowych w fazie eksploatacji służy oprogramowanie FieldCare. Centralna baza danych W@M Enterprise gromadzi wszystkie istotne dane dotyczące pomiarów elektrycznych, sterowania i regulacji.

Wymiana danych między aplikacjami

Dane dotyczące instalacji wszystkich jej komponentów są gromadzone już od momentu powstania koncepcji inżynierskiej. Zarządzanie informacją jest konieczne na każdym etapie cyklu życia projektu: od koncepcji inżynierskiej, w fazie projektowania, zakupu urządzeń, montażu i uruchomienia oraz użytkowania i obsługi. W@M Life Cycle Management jest otwartą, uniwersalną platformą zarządzania informacją. Obejmuje aplikacje i usługi wspierające nadzór nad projektem i jego elementami w ciągu całego cyklu życia.

Główne etapy - od pierwszego spotkania po gotowe rozwiązanie

Podczas pierwszego spotkania przedstawiciele EMS GmbH i Endress+Hauser omówili sposoby optymalizacji szeregu procesów w całym cyklu życia instalacji. W EMS GmbH uznano za korzystne wsparcie we wszystkich fazach cyklu życia i postanowiono skorzystać z zaproponowanego rozwiązania. Rozwiązanie to obejmowało narzędzia, poczynając od oprogramowania Applicator, służącego do selekcji przyrządów pomiarowych na etapie planowania, a skończywszy na bazie danych w aplikacji W@M Enterprise.

Montaż i szkolenie u klienta

U klienta zostały zainstalowane przez pracowników Endress+Hauser odpowiednie moduły narzędziowe oprogramowania. Pracownicy EMS zostali następnie gruntownie przeszkoleni w zakresie korzystania z poszczególnych modułów.