Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zwiększenie dyspozycyjności wzorców odniesienia

Zarządzanie przez zewnętrzny podmiot zwiększa sprawność operacyjną

Dla tego zakładu biotechnologicznego Endress+Hauser świadczy kompleksowe usługi zarządzania wzorcami odniesienia. Znaczna redukcja niezgodności spowodowała zwiększenie sprawności operacyjnej. Dzięki zwiększeniu dyspozycyjności i poprawę nadzoru nad wzorcami, zakład zwiększył swą wydajność.

zarządzanie kalibracjami, sprawność operacyjna, zwiększenie dyspozycyjności wzorców odniesienia ©Endress+Hauser

Zarządzanie wzorcami obejmuje kalibrację ponad 100 wzorców odniesienia.

Korzyści

  • 10-krotnie mniej czasu poświęcone na zarządzanie niezgodnościami

  • Znaczne obniżenie kosztów ogólnych

  • Ponad 90-procentowa dyspozycyjność

  • Wyższa jakość i optymalizacja kosztów usług

Opis zadania

Wcześniej kalibrację ponad 100 wzorców odniesienia zlecano około 20 różnym specjalistycznym podmiotom zewnętrznym. Z powodu braku standaryzacji i harmonizacji specyfikacji, występowały duże trudności w ustaleniu terminów ważności świadectw wzorcowania i ludzie tracili mnóstwo czasu na jałowe działania. Wskutek tego przeciętnie przez dwa miesiące w roku nie można było korzystać ze wzorców odniesienia.

Nasze rozwiązanie

Firma Endress+Hauser podjęła się zarządzania całością procesu kalibracji wzorców odniesienia, w tym:

  • Planowaniem zapewniającym dostępność wzorców zgodnie z potrzebami zakładu

  • Kwalifikacją i zarządzaniem podwykonawcami

  • Całością procesu logistyki

  • Weryfikacją danych uzyskanych od dostawców

  • Dalsze nadzorowanie stwierdzonych odchyłek