Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Precyzyjne kondycjonowanie osadu - optymalne rezultataty odwadniania

Przepływ i gęstość to kluczowe parametry mające wpływ na jakość

Kontrola procedury mieszania kondycjonera osadu poprzez ciągłe pomiary gęstości i masy poprawia rezultaty odwadniania roztworów polimerów i wodorotlenku wapnia.

Taśmowa prasa filtracyjna do odwadniania osadu w miejskim zakładzie oczyszczania ścieków. ©Endress+Hauser

Wyniki

 • Lepsze wyniki odwaniania osadu zapewniające wyższą stałą jakość odwodnionego osadu

 • Mniejsze wymogi konserwacyjne dzięki dłuższej nawet o 25% żywotności filtra

 • Oszczędność kosztów dzięki mniejszemu zużyciu kondycjonera (w granicach od 15 do 20%)

Wyzwanie dla klienta

Gdzie powinno się odkładać osad? Istnieje zgoda między operatorami oczyszczalni ścieków oraz innymi grupami obecnymi na rynku, że temat osadu będzie zyskiwał coraz większe znaczenie. Jest to wynikiem coraz bardziej restrykcyjnych środków kontroli w zakresie metod oraz znacznych kosztów związanych z odprowadzaniem każdego metra sześciennego osadu. Ponieważ opłaty za utylizację osadu są zależne od jego ilości, niezbędna jest dokładna wiedza o tym, co dzieje się podczas jego odwadniania.

Właściwe mieszanie lub dozowanie dodatków wspomagających proces odwadniania to kluczowy czynnik wpływający na żywotność filtra i rezultaty procesu.

Odwadnianie osadu należy prowadzić w sposób zapewniający wysoką skuteczność. Oznacza to:

 • Dobre rezultaty odwadniania osadu

 • Długie cykle odwadniania

 • Zoptymalizowane zużycie kondycjonera.

Przygotowywanie roztworu kondycjonera w oparciu jedynie o przepływ objętościowy skutkuje zmianami stężenia roztworu, co znacznie utrudnia optymalizację dozowania. Operatorzy zakładów mają także problemy z nieoptymalnym stężeniem osadu w odwodnionej masie, a także krótkimi cyklami odwadniania pociągającymi za sobą konieczność dodatkowej konserwacji.

Nasze rozwiązanie

Pomiary za pomocą przepływomierzy masowych Coriolisa zapewniają nie tylko wartości natężenia przepływu, lecz także inne parametry, takie jak gęstość, temperatura, stężenie i lepkość. Taka zasada pomiaru jest więc doskonałym i niezawodnym rozwiązaniem dla wielu zastosowań. Do tej pory zrealizowano następujące projekty w instalacjach oczyszczania ścieków skutkujące poprawą rezultatów odwadniania osadu, skróceniem czasu działania maszyny odwadniającej oraz optymalizacją wykorzystania kondycjonera:

©Endress+Hauser

 1. Pomiar gęstości mleka wapiennego w celu wykrywania wahań stężenia

 2. Pomiar gęstości w roztworze roboczym w celu kontroli procesu rozcieńczania roztworu macierzystego polimerów

Nietypowe rozwiązanie dla jednego z klientów: pomiar gęstości środków strącających (sól Fe(III)) w stopniu biologicznym:

 • Detekcja przejścia ze stanu nasycenia do nienasycenia roztworu macierzystego oraz automatyczne zamawianie środków strącających (zarządzanie zasobami)

 • Zapewnianie zgodności z wartościami granicznymi

Rozwiązanie

 • Oprzyrządowanie: Promass 80I

 • Opcjonalnie oferujemy wsparcie w zakresie kompletnych rozwiązań dozujących

Korzyści

 • Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu oczyszczania ścieków

 • Wydajne zarządzanie kosztami substancji chemicznych

 • Ograniczenie wytwarzania osadu

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia