Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Optymalizacja procesu separacji bardzo ciężkiej/ciężkiej ropy naftowej surowej

Lepsza kontrola procesu

Podczas separacji surowej ropy naftowej bardzo ciężkiej i ciężkiej (indeks API < 15°, gęstość >960 kg/m3 i piasków bitumicznych, proces oczyszczania jest wykonywany w separatorach, oddzielaczach wolnej wody (FWKO), dehydratorach (BOT) i odsalaczach. Dla zapewnienia efektywności procesu z punktu widzenia czasu i kosztów, ważna jest znajomość gęstości na całej wysokości słupa medium. Ilość informacji o procesie uzyskiwanych dzięki zastosowaniu tradycyjnych technologii pomiaru jest ograniczona. Rozwiązanie Profile Vision zapewnia przejrzystość procesu separacji.

Optymalizacja procesu separacji bardzo ciężkiej/ciężkiej ropy naftowej surowej ©shutterstock/Strandperle

Korzyści

 • Dokładny, trójwymiarowy profil gęstości dla całego separatora - od wlotu do wylotu

 • Montaż na zewnątrz separatora

 • Proces separacji nie jest przerywany z powodu problemów związanych z określeniem gęstości

 • Uniknięcie niewystarczającego dawkowania i przedawkowania kosztownych chemikaliów do procesu

Problem: uzyskanie pełnego wglądu w proces separacji

Tradycyjne technologie nie pozwalają na uzyskanie przejrzystego obrazu rozkładu gęstości na całej wysokości słupa medium i warstwy emulsji. Położenie i grubość warstwy emulsji to ważne informacje, ponieważ od nich zależy ilość dodawanych demulgatorów. Aparatura oparta na tradycyjnych technikach pomiaru musi być zainstalowana wewnątrz separatora i często ulega zanieczyszczeniu. W związku z tym wymaga regularnego demontażu w celu oczyszczenia, co oznacza stratę cennego czasu.

Nasze rozwiązanie: system do określania profilu gęstości

Separator jest podzielony na 3 strefy detekcji gęstości:

 • Pomiar obecności piasku na dnie celem zapewnienia, że do dyspozycji jest cała objętość separatora

 • Pomiar warstwy i grubości emulsji, celem optymalizacji procesu separacji i uzyskania oszczędności związanych niewystarczającym dawkowaniem/ przedawkowaniem demulgatorów

 • Monitorowanie jakości ropy surowej w górnej warstwie. Wbudowany sterownik PLC gromadzi i skaluje wszystkie dane pomiarowe. Możliwa jest wizualizacja maks. 5 różnych poziomów granicy faz (piasek, woda, emulsja, ropa i piana)

Opis rozwiązania: Profile Vision

 • Widok profili gęstości w poszczególnych zbiornikach w postaci wykresu słupkowego, sygnalizacja alarmów, historia i rejestr zdarzeń

 • Gromadzenie i skalowanie danych pomiarowych

 • Obliczenia i wizualizacja maks. pięciu różnych poziomów granicy faz

 • Graficzna wizualizacja profilu gęstości (gęstość wskazywana kolorami) i wykres (słupkowy lub liniowy)

 • Monitorowanie przekroczenia wartości granicznych i statusu

 • Sygnalizacja alarmów i wizualizacja tren

Gammapilot M FMG60

 • Kompaktowy przetwornik pomiarowy: jeden wielofunkcyjny przyrząd do wszystkich zadań pomiarowych

 • Najwyższy poziom dyspozycyjności, niezawodności i bezpieczeństwa nawet w ekstremalnych warunkach procesowych i środowiskowych

 • Najwyższa czułość i dokładność przy najniższej dawce ekspozycyjnej

 • Optymalne dostosowanie do danej aplikacji dzięki szerokiej gamie detektorów

 • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2/3 wg PN-EN 61508 dla detekcji poziomu maksymalnego

 • Pomiar gęstości z kompensacją temperatury

Pojemnik źródła izotopowego FQG63

Pojemniki źródła z linką pozycjonującą ampułkę źródła. Cechy i zalety:

 • Kulisty kształt zapewnia najlepsze możliwe ekranowanie

 • Najwyższa klasa bezpieczeństwa ampułki źródła radioaktywnego

 • Możliwość dopasowania wysokości zanurzenia ampułki ze źródłem: maks. 30 m

 • Przełączanie ręczne

 • Kłódka lub rygiel uniemożliwiający zmianę pozycji przełącznika „załącz/odstaw źródło”

 • Łatwa identyfikacja stanu przełącznika

 • Zwarta konstrukcja zapewniająca łatwy montaż