Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zarządzanie stanem magazynowym i analiza zasobów instalacji obiektowej

Aplikacja Installed Base Audit to krok milowy w kierunku wprowadzenia konserwacji zapobiegawczej

Audyt zasobów instalacji oferowany przez Endress+Hauser pozwoli Ci na podejmowanie właściwych decyzji w zakresie niezbędnych prac konserwacyjnych istniejących zasobów, z uwzględnieniem wymagań procesu.
• Zmniejszenie stopnia skomplikowania zainstalowanej aparatury
• Identyfikacja nieaktualnej dokumentacji instalacji
• Optymalizacja harmonogramu konserwacji z uwzględnieniem kluczowych punktów pomiarowych, dostępnych kompetencji i niezbędnego wsparcia.
• Standaryzacja części zamiennych
• Plan migracji do nowych rozwiązań dla kluczowych punktów pomiarowych

Audyt zasobów instalacji oferowany przez Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Cechy i zalety

  • Szybki, przejrzysty przegląd wszystkich zasobów systemu pomiarowego

  • Prosty i szybki dostęp do dokumentacji wszystkich zasobów

  • Wsparcie dla planowania, realizacji i dokumentowania wszystkich czynności konserwacyjnych

  • Standaryzacja aparatury (mniej części zamiennych)

  • Dalsza optymalizacja aparatury zmierzająca do zmniejszenia ilości części zamiennych i planowania migracji do nowych rozwiązań

Opis problemu

W miarę upływu lat zainstalowana aparatura ulega ciągłym zmianom. Dokumentacja jest często niekompletna, nieaktualna lub niedostępna. Operatorzy instalacji koncentrują się na tym, aby proces oczyszczania ścieków był nieszkodliwy dla środowiska, a jednocześnie opłacalny ekonomicznie. W tym kontekście znaczenia nabiera usprawnienie procedur konserwacji. Rosnące znaczenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością sprawia, że większą uwagę poświęca się badaniu możliwości stosowania technik pomiarowych.

Nasze rozwiązanie

Endress+Hauser przeprowadza audyt i wprowadza wszystkie zainstalowane urządzenia pomiarowe wszystkich producentów do bazy danych (W@M portal). W trakcie audytu dokonywana jest ocena wszystkich zainstalowanych przyrządów pod kątem ich znaczenia dla procesu i konieczności remontu, w oparciu o warunki danej aplikacji, dostępność części zamiennych oraz zamiennych urządzeń.

Ważne dla Ciebie

Korzystając z matrycy krytyczności, operator natychmiast identyfikuje krytyczne punkty pomiarowe, dla których potrzebne są części zamienne. Dzięki temu koszty magazynowania są znacznie niższe. Oprócz tego można zoptymalizować bieżące czynności konserwacyjne i osiągnąć wysokie bezpieczeństwo krytycznych punktów kontrolnych. Wreszcie, co nie mniej ważne, harmonogram migracji pozwala uniknąć nagłych niespodzianek i zmniejsza stopień skomplikowania instalacji.

Audyt zasobów instalacji, etap 1 i 2

  • Określenie stanu docelowego, kontrola stanu zapasów, przegląd instalacji, wprowadzenie wszystkich urządzeń obiektowych wszystkich producentów i porównanie parametrów z rzeczywistymi wartościami

  • Audyt i analiza najważniejszych urządzeń procesowych, określenie i klasyfikacja krytycznych aplikacji i punktów pomiarowych

Audyt zasobów instalacji, etap 3, 4 i 5

  • Rekomendacje dotyczące strategii utrzymania ruchu, ocena czynności konserwacyjnych dla każdego urządzenia i możliwości usprawnień

  • Opracowanie strategii standaryzacji i migracji do nowych rozwiązań przy uwzględnieniu ryzyka naprawy i znaczenia procesu

  • Prezentacja i ilustracja wyników i planu działań, przekazanie raportu końcowego, omówienie dalszych działań i transfer wszystkich danych audytowych do aplikacji Installed Base Assistant celem dalszego wykorzystania, w tym w aplikacjach do zarządzania cyklem życia.

Od starych do nowych

Niezależnie od statusu i wieku, wszystkie zainstalowane systemy pomiarowe są dokładnie dokumentowane. Integralną część audytu i późniejszej analizy stanowi określenie urządzeń niezbędnych do wymiany lub standaryzacji.