Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Optymalizacja pracy zagęszczacza, celem obniżenia kosztów produkcji

Ciągłe monitorowanie online zwiększa wydajność pracy zagęszczacza

Monitorowanie parametrów pracy we wszystkich najważniejszych punktach pomiarowych zagęszczacza zwiększa dyspozycyjność instalacji, bezpieczeństwo procesu i oszczędność zużycia energii.

Zagęszczacz w procesie wydobywczym. ©Endress+Hauser

Cechy i zalety

 • Zwiększenie gęstości frakcji wylewowej (osadu zagęszczonego) z 55% do 60-66%

 • Lepsze wykorzystanie wody

 • Zmniejszenie zawartości cyjanków w odpadach eksploatacyjnych

 • Kąty plaż w składowisku odpadów eksploatacyjnych (CTD) zwiększono z zera do ok. 2

 • Znaczne zwiększenie pojemności magazynowej odpadów

Opis problemu

Proces zagęszczania może być opisany za pomocą szeregu wskaźników efektywności obrazujących jego przebieg. Wszystkie muszą być mierzone w sposób dokładny i wiarygodny. Najważniejsze parametry mierzone, to m.in. ciśnienie hydrauliczne, wysokość warstwy i masa osadu, gęstość i przepływ frakcji wylewowej, klarowność wody nadosadowej oraz wielkość cząstek stałych. Aby proces zagęszczania był efektywny, wszystkie te parametry muszą być monitorowane i regulowane.

Nasze rozwiązanie

Celem uzyskania najlepszego rezultatu procesu zagęszczania, Endress+Hauser oferuje zintegrowany pakiet optymalizujący efektywność zagęszczacza. Zalecane rozwiązanie obejmuje zestaw aparatury obejmujący: Prosonic T FMU30, Promass F 200, Cerabar M PMC51, Promag 55S, Liquiline CM44x, Turbimax CUS71D, Orbipac CPF81D, Indumax CLS50D i Oxymax COS51D. Zapewnieniu dyspozycyjności instalacji służy także kompleksowy asortyment usług.

Aparatura do pomiaru poziomu, ciśnienia i przepływu

 • Ultradźwiękowy czujnik poziomu Prosonic T FMU30 mierzy i reguluje wysokość zgarniacza

 • Czujnik Cerabar M kontroluje moment obrotowy zgarniacza

 • Przepływomierz Coriolisa Promass F 200 lub Dosimass dozuje flokulant odpowiednio do masy osadu

 • Czujnik Cerabar M PMC51 z zaworem odcinającym umożliwiającym czyszczenie membrany, służy do kontrolowania masy osadu

 • Promag 55S i Gammapilot M mierzy przepływ frakcji wylewowej, gęstość osadu i koncentrację cząstek stałych

Aparatura analityczna

 • Przetwornik pomiarowy Liquiline CM42 (2-przewodowy, 2-kanałowy) lub

 • 8-kanałowy przetwornik Liquiline CM44x (4: poziom osadu + 4: inne)

 • Ultradźwiękowy czujnik poziomu Turbimax CUS71D z wycieraczką

 • Czujnik gęstości osadu Turbimax CUS51D

 • Elektroda pH Orbipac CPF81D pH z armaturą montażową CYA 112

 • Czujnik przewodności Indumax CLS50D do pomiaru stężenia kwasu siarkowego

 • Czujnik Oxymax COS51D do pomiaru stężenia tlenu w osadnikach biologicznych

Szczegóły aplikacji

Moment obrotowy i wysokość zgarniacza: W przypadku hydraulicznego napędu zgarniacza, konieczna jest kontrola ciśnienia hydraulicznego, pozwalająca na identyfikację problemów procesu, np. niskiej wydajności pompy frakcji wylewowej lub zatkanie wylotu przewodu zrzutowego. Powoduje to zatrzymanie lub uniesienie zgarniacza, celem zmniejszenia momentu obrotowego.

Wysokość osadu: Wysokość osadu jest najważniejszym parametrem, ponieważ określa położenie warstwy osadu. Sygnał ten jest analizowany i służy do zmiany zadanej ilości dozowanego flokulantu.

Masa osadu: Do sterowania końcową zawartością cząstek stałych we frakcji wylewowej, na rurociągu wylotowym zamontowano nieinwazyjny radiometryczny czujnik do pomiaru gęstości. Gęstość frakcji wylewowej jest istotna dla utrzymania stabilnej pracy i uniknięcia zatkania wylotu zagęszczacza przez odpad.

Gęstość frakcji wylewowej: Nieinwazyjny gęstościomierz nukleoniczny do kontroli końcowej zawartości procentowej cząstek stałych, zamontowano wzdłuż rury we frakcji wylewowej. Gęstość frakcji wylewowej jest istotna dla utrzymania stabilnej pracy, a także dla uniknięcia szlamu odpadowego w wylocie zagęszczacza.

Przepływ frakcji wylewowej: Przepływomierz objętościowy do pomiarów ciągłych wraz z czujnikiem gęstości, przy czym przepływomierz mierzy masowe natężenie przepływu szlamu odpadowego odprowadzanego do utylizacji.

Klarowność wody nadosadowej: Dla zapewnienia jakości i ostatecznego sprawdzenia klarowności wody, czujnik mętności monitoruje ilość przedostających się cząstek stałych.

Wielkość nadawy szlamu: Wykorzystywany jako sygnał wyprzedzający w pętli dozowania flokulantu. Zainstalowany może być radiometryczny przyrząd do pomiaru gęstości oraz przepływomierz do pomiarów inline. Służy do wstępnego określenia ilości dozowanego flokulantu w oparciu o spodziewaną wielkość nadawy szlamu, a na podstawie poziomu i masy osadu.