Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Optymalizacja procesu separacji ciężkiej/średniej ropy naftowej surowej

Wyższa jakość ropy surowej i mniejsze wymagania konserwacyjne

Obecnie, zastosowanie naszych wieloparametrowych radarów falowodowych zapewnia uzyskanie wyższej jakości ropy surowej i mniejsze wymagania konserwacyjne. W separatorach często występuje warstwa emulsji, która może przeszkadzać w dokładnym pomiarze poziomu rozdziału faz i poziomu całkowitego. Tę technologię pomiaru opracowano specjalnie, aby sprostać tym problemom.

Optymalizacja procesu separacji ciężkiej/średniej ropy naftowej surowej ©iStockphoto/Strandperle

Korzyści

 • Brak przerw podczas pomiaru procesu separacji

 • Łatwy montaż i konserwacja nie wymagająca żadnych specjalnych narzędzi

 • Wysoka jakość ropy surowej

 • Wieloparametrowa sonda do pomiaru rozdziału faz. Dwa wyjścia prądowe sygnału poziomu rozdziału faz i poziomu całkowitego

Opis problemu

W procesie separacji surowej ropy naftowej średniej i ciężkiej (indeks API: 15° - 31°, gęstość od 870 do 960 kg/m3dokładny pomiar poziomu całkowitego i poziomu powierzchni rozdziału faz za pomocą pojedynczego przyrządu, może być utrudniony. W tych aplikacjach często tworzy się warstwa emulsji (zawierająca rozproszoną ropę, wodę i cząstki stałe). Jeśli grubość tej warstwy jest większa niż 5 cm, standardowym radarem falowodowym nie można wykonać pomiaru poziomu rozdziału faz. Z drugiej strony, sonda pojemnościowa jest w stanie wykonać pomiar poziomu wody, nie – pomiar poziomu całkowitego.

Nasze rozwiązanie

Nasz opatentowany, wieloparametrowy radar falowodowy łączy tradycyjną technologię radaru falowodowego z pojemnościowym pomiarem poziomu: jedno urządzenie wykonujące pomiary obiema metodami. Gdy warstwa emulsji osiągnie grubość większą niż 5 cm, następuje automatyczne przełączenie czujnika na tryb pomiaru pojemnościowego, co pozwala na ciągły pomiar poziomu granicy faz.

Przetwornik Levelflex M FMP55 z sondą koncentryczną

Pomiary godne zaufania:

 • Pomiar rozdziału faz w przypadku zalegania emulsji między warstwami cieczy

 • Pomiar wzburzonej lub spienionej powierzchni cieczy

 • Pomiar przy zmianach substancji mierzonych (np. różne gęstości)

 • Wysoka dyspozycyjność

 • Zintegrowana pamięć danych i nastaw przetwornika

 • Wstępna kalibracja fabryczna

 • Intuicyjne menu użytkownika w języku polskim

 • Prosta integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową

 • Dokładna diagnostyka przyrządu i procesu wspomagająca szybkie podejmowanie decyzji

 • Dopuszczenia: ATEX, IEC Ex, FM, CSA