Modernizacja w celu oszczędności kosztów

Bezprzewodowe monitorowanie temperatury jako metoda wykrywania uszkodzenia łożysk

W interesie każdej firmy leży zapewnianie optymalnego działania instalacji procesowych. Wypadki skutkujące koniecznością zatrzymania instalacji mogą prowadzić nie tylko do kosztownych napraw, lecz także do istotnych strat. Ilsenburger Grobblech GmbH zoptymalizowało dostępność instalacji przez rejestrowanie temperatur łożysk walca, wdrażając bezpośredni system pomiarowy z wykorzystaniem standardu WirelessHART.

Prosta integracja wszystkich urządzeń przemysłowych dzięki protokołowi komunikacyjnemu WirelessHART. ©Endress+Hauser

Wyniki

  • Detekcja uszkodzeń łożysk ciernych

  • Konserwacja profilaktyczna

  • Ochrona bardzo drogich łożysk ciernych

Ilsenburger Grobblech GmbH

Ilsenburger Grobblech GmbH zoptymalizowało dostępność instalacji przez rejestrowanie temperatur łożysk walca, wdrażając bezpośredni system pomiarowy z wykorzystaniem standardu WirelessHART.


Ilsenburger Grobblech GmbH
©Endress+Hauser

Wyzwanie dla klienta

Klatka czterowalcowa w Ilsenburger Grobblech składa się z dwóch walców roboczych, które bezpośrednio kształtują płyty stalowe, a także dwóch walców pomocniczych, które przenoszą docisk na walce robocze. Klatka czterowalcowa generuje maksymalną siłę nacisku walców na poziomie 80 000 kiloniutonów. Takie warunki są bardzo wymagające, także dla łożysk walca. Łożyska walca znajdują się po stronach napędowej i nienapędowej walców pomocniczych górnego i dolnego. Noszą one nazwę łożysk ciernych Morgoil®.

Obwód smarowania zapewnia odpowiednie smarowanie łożysk Morgoil. Konieczne jest monitorowanie temperatury na wlocie i wylocie obwodu. Zwiększenie różnicy temperatury wskazuje na wyższy stopień tarcia w łożyskach, co może prowadzić do uszkodzeń. Warunki otoczenia panujące w klatce walcowej utrudniają jednak bezpieczne podłączenie wymaganych czujników temperatury

Rozwiązanie

Do pomiaru temperatury wykorzystano termometry rezystancyjne TR15 ze spawaną osłoną termometryczną oraz wymiennym wkładem. Urządzenia te wielokrotnie udowodniły swoją wartość w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Każdy czujnik temperatury jest wyposażony w adapter umożliwiający bezprzewodową transmisję danych w oparciu o standard WirelessHART. Ze względu na małą ilość miejsca i możliwe ograniczenia komunikacji radiowej nie zaleca się montażu adaptera bezpośrednio na czujniku temperatury.

Adapter nie tylko ułatwia transmisję danych, lecz także zasila podłączone urządzenie, wykorzystując wbudowany akumulator.

Szczegółowe informacje o rozwiązaniu

Każdy adapter pełni funkcję nadajnika i odbiornika, dzięki czemu dane mogą być przesyłane do bramy WirelessHART, nawet gdy bezpośrednia komunikacja radiowa nie jest możliwa. Brama WirelessHART stanowi główny punkt dostępowy do sieci WirelessHART i zarządza komunikacją. Brama automatycznie przypisuje ścieżki komunikacji w sieci, a także czas pakietów danych.

Dzięki temu można bardzo łatwo dodawać nowe punkty pomiarowe. Dane dotyczące zmierzonych wartości są przesyłane przez bramę za pośrednictwem modułu Modbus RTU i są wyświetlane na graficznym wyświetlaczu rejestratora Memograph RSG40. Z tego poziomu mogą również zostać przesłane do układów sterowania. System stale monitoruje osiem mierzonych wartości. W przypadku przekroczenia wartości progowej układ sterowania włącza alarm.

Korzyści dla klienta

To rozwiązanie zapewnia, że wszelkie możliwe uszkodzenia łożysk ciernych są wykrywane, a konserwacja może być planowana w sposób predykcyjny, przy małych nakładach na instalację i uruchamianie. Łożyska cierne tego typu, w tym ich instalacja, demontaż i wszelkie związane z nimi przestoje w produkcji, są bardzo kosztowne.