Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Elektroniczny pomiar różnicy ciśnień ułatwia instalację i konserwację

Lucite International rozwiązuje swoje problemy dzięki nowej technologii

Gdy inżynierowie z Lucite International w Cassel Works (Billingham) chcieli usprawnić sposób pomiaru poziomu w zbiorniku separacyjnym, wybrali elektroniczny, oparty na różnicy ciśnień system Deltabar FMD72 opracowany przez Endress+Hauser. Dlaczego? Elektroniczny pomiar różnicy ciśnień jest 10-krotnie bardziej niezawodną metodą i ma 10-krotnie krótszy czas reakcji niż tradycyjne układy z kapilarami lub rurkami impulsowymi, będąc rozwiązaniem niezależnym od zmiany warunków otoczenia.

Zakład Lucite International w Cassel Works ©LuciteInternational

Korzyści

  • Większa niezawodność

  • Łatwa instalacja dzięki modułowej konstrukcji

  • Brak konieczności ponownego uruchomienia i powtarzania wzorcowania

  • Niższe koszty

  • Krótszy czas reakcji

Tony Kydonakis z Lucite International

Wybrałem elektroniczny system pomiaru różnicy ciśnień ze względu na jego dokładność i niezawodność, a także łatwą instalację i konserwację.

Tony Kydonakis, Inżynier ds. AKPiA i instalacji elektronicznych
Lucite International

Opis problemu

Zbiornik separacyjny utrzymuje podciśnienie i wysoką temperaturę środka chemicznego Bisfenol B (BPA) w celu separacji i ponownego wykorzystania lotnych związków organicznych, zwiększając tym samym wydajność i skuteczność instalacji. Niezwykle istotne jest, aby BPA nie przedostawał się do dalszych sekcji instalacji procesowej, ponieważ jego lepkość i wysoka zawartość kwasu siarkowego wiążą się z dużym ryzykiem korozji.

Poprzednio stosowany system monitorowania poziomu w zbiorniku był oparty na wyłączniku i alarmie wysokiego poziomu, które zapobiegały przepełnieniu, ale nie ostrzegały wcześniej o ewentualnych problemach. Oczywistym rozwiązaniem wydawała się instalacja układu mierzącego różnicę ciśnień (montaż czujników u góry i na dnie zbiornika zamiast stosowania wzierników inspekcyjnych) w celu bardziej dokładnego monitorowania poziomu. W przypadku takiego rozwiązania wykorzystującego wypełnione olejem kapilary pojawiły się jednak problemy dotyczące dokładności pomiaru i czasu reakcji.

Instalacja standardowego urządzenia byłaby trudna ze względu na konieczność poprowadzenia kapilar przez podłogę zakładu w celu zamontowania przetworników u góry i na dnie zbiornika z wykorzystaniem istniejących punktów pobierania. Takie rozwiązanie skutkowałoby trudnościami konserwacyjnymi w przypadku usterki uszczelnienia membranowego — konieczne byłoby zatrzymywanie procesu na czas wymiany, co z kolei prowadziłoby do istotnych spadków wydajności.

Rozwiązanie

W przeciwieństwie do innych elektronicznych systemów pomiaru różnicy ciśnień Deltabar FMD72 składa się tylko z jednego przetwornika i dwóch czujników. Każdy z czujników może działać jako czujnik wysokiego lub niskiego ciśnienia. Ze względu na kwasowy odczyn BPA w zbiorniku urządzenie wyposażono w tantalowe uszczelnienia membranowe zapobiegające korozji. Lucite zdecydowało się także na zastosowanie rozdzielacza HART dzielącego sygnał HART na dwie składowe i umożliwiającego pomiar dodatkowego parametru w postaci prężności pary w górnej części zbiornika.