Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Predykcyjne sterowanie częścią biologiczną oczyszczalni ścieków

Dzieki pomiarom online możesz zwiększyć efektywność procesów.

Jednoczesny pomiar zawartości tlenu, jonów amonowych i azotanowych wraz ze sterowaniem procesem biologicznym, pomaga operatorom zoptymalizować zużycie energii elektrycznej przy zachowaniu odpowiednich parametrów ścieku oczyszczonego.

Predykcyjne sterowanie częścią biologiczną ©Endress+Hauser

Korzyści

 • Znacząca poprawa efektywności procesów nitryfikacji i denitryfikacji oraz mniejsze zużycie energii

 • Zwiększenie czasu między czynnościami serwisowymi oraz trwałości czujników pomiarowych dzięki technologii Memosens

 • Prosta integracja z systemem sterowania dzięki platformie Liquiline i technologii Memosens

Zadanie do wykonania

Podstawowym zadaniem operatora oczyszczalni ścieków jest usunięcie biogenów oraz zanieczyszczeń mierzonych wskaźnikami CHzT oraz BZT. Do poprawnej pracy części biologicznej niezbędne jest napowietrzanie, które jest układem energochłonnym. Dokładne monitorowanie zużycia energii potrzebnej do natlenienia ścieków to kluczowy czynnik dla skutecznego zarządzania ogólnymi kosztami oczyszczania ścieków. Utrzymanie parametrów poniżej wartości granicznych i efektywne zużycie energii to istotne wskaźniki dla eksploatatora oczyszczalni ścieków.

Największe oczyszczalnie, te średniej wielkości jak i małe zakłady, muszą spełniać rygorystyczne normy dotyczące usuwania azotu oraz fosforu. Powoduje to konieczność stosowania rozwiązań opartych na inteligentnych czujnikach pomiarowych i układach sterowania. Operator oczyszczalni ścieków często boryka się z utrzymaniem w ruchu trudnych w eksploatacji urządzeń pomiarowych do analizy cieczy. Pożądane są urządzenia o niskiej obsługowości, wysokiej niezawodności, powtarzalności i szybkiej odpowiedzi pomiarowej.

Wymagania

Nasza propozycja

Endress+Hauser oferuje wyjątkowe rozwiązania do pomiarów analitycznych dla oczyszczalni ścieków:

 • Łatwe w obsłudze pomiary online niezbędnych parametrów

 • Koncepcja platformy sprzętowej opartej na przetworniku Liquiline

 • Czujniki Memosens wymagające niewielkich nakładów na eksploatacje

 • Ciągły i szybki pomiar związków azotu

 • Sonda jonoselektywna (ISEMax) nie wymagająca stosowania reagentów.

Nasza propozycja 2

System sterowania pracą części biologicznej oczyszczalni ścieków - Liquiline Control

 • Moduł Azot: Sterowanie pracą dmuchaw i recyrkulacji wewnętrznej

 • Moduł Fosfor: Sterowanie pracą pomp dozujących odczynniki strącające fosfor

 • Moduł Woda procesowa: Sterowanie dawkowaniem odcieków

Bogata oferta usług serwisowych aby wspierać naszych klientów w zapewnianiu efektywności i niezawodności prowadzonych procesów

Od czujnika do kompletnego rozwiązania

 • Wieloparametrowy przetwornik Liquiline CM44 z technologią Memosens do sterowania napowietrzaniem: Optyczny czujnik tlenu (COS61D), sonda jonoselektywna (CAS40D), elektroda pH/redoks (CPS16D) i czujnik mętności (CUS51D)

 • System Liquiline Control (CDC81) do sterowania częścią biologiczną, oparty na pomiarach online obciążenia ładunkiem azotu oraz fosforu

 • Wdrożenie, uruchomienie, szkolenie i wsparcie w eksploatacji.