Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Bezpieczne i ekonomiczne sterowanie oczyszczalnią ścieków

Analiza on-line zwiększa wydajność oczyszczalni

Jednoczesny pomiar zawartości tlenu, jonów amonowych i azotanów wraz ze sterowaniem procesem napowietrzania, który oparty jest na realnym obciążeniu, pomaga operatorom zoptymalizować efektywność oczyszczania przy zachowaniu bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.

Korzyści

 • Stabilne prowadzenie procesu nitryfikacji/denitryfikacji

 • Niższe zużycie energii elektrycznej

 • Zwiększenie czasu życia oraz zmniejszenie konieczności obsługi sond pomiarowych dzięki technologii Memosens

 • Prosta konfiguracja parametrów pracy układu w czasie rzeczywistym dzięki platformie Liquiline CM44 i technologii Memosens

Zadanie do wykonania

Podstawowym zadaniem oczyszczalni ścieków jest usunięcie biogenów oraz zanieczyszczeń mierzonych wskaźnikami CHzT oraz BZT. Do poprawnej pracy części biologicznej niezbędne jest napowietrzanie, które jest układem energochłonnym. Dokładne monitorowanie zużycia energii potrzebnej do natlenienia ścieków to kluczowy czynnik dla skutecznego zarządzania ogólnymi kosztami oczyszczania ścieków. Utrzymanie parametrów poniżej wartości granicznych i efektywne zużycie energii to istotne czynniki dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Największe oczyszczalnie, te średniej wielkości jak i małe zakłady, muszą spełniać rygorystyczne normy dotyczące usuwania azotu oraz fosforu. Powoduje to konieczność stosowania rozwiązań opartych na inteligentnych czujnikach pomiarowych i układach sterowania. Operator oczyszczalni ścieków często boryka się z utrzymaniem w ruchu trudnych w eksploatacji urządzeń pomiarowych do analizy cieczy. Często reklamowane jako bezobsługowe sondy czy analizatory okazują się dość drogie w utrzymaniu. Trudne jest uzyskanie nisko obsługowych systemów do pomiarów analitycznych, o wysokiej niezawodności, powtarzalności i szybkiej odpowiedzi pomiarowej.

Nasze rozwiązanie

Endress+Hauser oferuje wyjątkowe rozwiązania do pomiarów analitycznych dla oczyszczalni ścieków:

 • Prosty pomiar online kilku parametrów analitycznych

 • Koncepcja platformy pomiarowej opartej na przetworniku Liquiline

 • Niskie wymagania konserwacyjne i łatwa kalibracja czujników Memosens

 • Ciągły i szybki pomiar związków biogennych

 • Sonda jonoselektywna (ISEMax) nie wymagająca stosowania reagentów.

Inteligentny system sterowania napowietrzaniem – Liquicontrol CDC81:

 • Sterowanie pracą systemu napowietrzania w procesie oczyszczania biologicznego metodą osadu czynnego

 • Sterowanie pompami dozującymi odczynniki strącające fosfor(koagulanty)

 • Zdalny dostęp do danych pomiarowych w czasie rzeczywistym z możliwością zapisu i monitorowania

 • Regulacja parametrów i monitorowanie statusu każdego pracującego przyrządu

 • Szeroki asortyment usług serwisowych połączony z kompleksowym szkoleniem z eksploatacji urządzeń również pomaga naszym klientom w utrzymaniu w ruchu instalacji.

Od czujnika do kompletnego rozwiązania

 • Wieloparametrowy przetwornik Liquiline CM44 z technologią Memosens do sterowania napowietrzaniem: Optyczny czujnik tlenu (COS61D), sonda jonoselektywna (CAS40D), elektroda pH/redoks (CPS16D) i czujnik mętności (CUS51D)

 • System Liquicontrol (CSC81) do sterowania napowietrzaniem, oparty na pomiarach obciążenia ładunkiem w komorze napowietrzania i/lub strącania fosforanów

 • Usługi inżynierskie, uruchomienie, szkolenie i wsparcie prac obsługowych.

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail